2009-11-16

Draugystės misija Gruzijoje

Įdomu, kaip dažnai gyvenime atsitinka taip, kad būna geriau negu buvo planuota? Labai dažnai tenka girdėti, kad viskas klostosi blogiau negu buvo manyta, tačiau apibendrinant Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios misijos kelionę į Gruziją š.m. liepos 26 – rugpjūčio 7 d. galima drąsiai sakyti – visų aštuonių komandos narių lūkesčiai buvo perviršyti.
Tai buvo jau antroji VLKB rengiama misijos kelionė į Gruzijos šalį. Pirmoji įvyko 2008-aisiais, prieš metus, tuojau po Rusijos – Gruzijos karo. Pirmos kelionės metu norėjome įgyvendinti humanitarinės pagalbos pobūdžio misiją, tačiau atsitiko taip, kad tai buvo labiau susipažinimo, šalies pažinimo ir kontaktų užmezgimo kelionė.
Antroji kelionė į Gruzija jau statėsi ant pirmosios misijos pamatų ir užmegztų pažinčių. Jos pagrindinis tikslas - drąsinti Gruzijoje gyvenančius tikinčiuosius, pasidalyti savo pažinimu ir liudijimais apie Dievą bei patiems bręsti tikėjime mokantis iš vietinių krikščionių.

2009-10-31

Mamos, melskimės kartu!

Brangi Mamyte,


tarptautinis judėjimas „Mamos, melskimės kartu“švenčiantis 25 metų jubiliejų, kviečia Tave ...Pakilk! Šaukis Viešpaties !

Lapkričio 14 dieną, dalyvauk pasaulinėje mamų maldoje už savo vaikus ir jų lankomas institucijas. Daugiau nei 100 000 mamų kels savo rankas į Viešpatį, išlies savo širdį Jo akivaizdoje dėl savo vaikų, tapk ir TU, šios istorinės dienos liudininke !!!Maldai rinksimės – Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios patalpose, Oginskio g. 22.


Renginio pradžia 10.00 val.


Smulkesnė informacija mamosmaldoje@gmail.com arba tel.: 868524558 (Sabina) ir 867634785 (Edita).


Registruokitės iki lapkričio 10 d. mamosmaldoje@gmail.com (vardas, pavardė, el.pastas, tel . Nr.)

2009-09-09

Krikščioniška moterų konferencija 2009


Turbūt ne viena iš mūsų daugybę kartų esame skaičiusios šią Šventojo Rašto vietą apie ūkininką – Dievą Tėvą, vynmedį – Jėzų ir šakeles – mus.
Evangelijoje Jėzus kalba mums apie buvimą jo šakele, jo būties dalimi, apie tai, kad turime jame likti, ir kad nevaisingos šakelės nupjaunamos ir sudeginamos.
Ką šios eilutės byloja man, šiuolaikinei šių dienų moteriai, galbūt jau ne vienerius metus išpažįstančiai Jėzų kaip asmeninį savo Gelbėtoją? Kodėl kartkartėm suabejoju, ar tikrai esu jame – gyva Kristuje Jėzuje? Ar aš – vaisių nešanti šakelė? O gal esu bevaisė arba tie vaisiai ne tokie, kokie džiugintų Viešpatį?
Šiemet jau devintą kartą rengiamoje moterų konferencijoje toliau gvildensime moters tapatybės Viešpatyje temą, mėginsime ieškoti atsakymų į klausimus, ką reiškia būti Jėzaus šakele, gyvuoti ir pasilikti Vynmedyje, duoti gausių ir Viešpatį džiuginančių vaisių. Kartu su seminarų vedėjais ieškosime atsakymų ir bandysime suprasti, kas kartais mus varžo, atskiria nuo Viešpaties, ir kaip iš tų pančių išsilaisvinti.

2009-04-07

Jungtinės Velykų pamaldos


Kviečiame į šventinį Velykų susirinkimą, kuriame dalyvaus: "Vynuogynas", "Naujasis gyvenimas", "Kelyje" ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia.

Laikas: 11:00

Vieta: Žirmūnų g. 1E, Vilnius (VRM kultūros rūmai).

2009-04-06

Tikėjimo pagrindai

1. Apie Bibliją (Šventąjį Raštą)
Mes tikime, kad dieviškasis Apreiškimas paskelbtas per pranašus, Jėzų Kristų ir apaštalus, yra neklystantis, absoliutus ir užbaigtas. Jis išdėstytas Biblijoje (Šventajame Rašte). Bibliją sudaro 66 Senojo ir Naujojo Testamento knygos. Visas Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas (1 Tim 3,16). Buvo paskelbtas ne žmogiškos išminties žodžiais (1 Kor 2,13). Jį skelbė Dievo įkvėpti šventi žmonės, vedami Šventosios Dvasios. Jis yra aukščiausias ir galutinis autoritetas mūsų tikėjimui ir gyvenimui.
(2 Pt 1,21; 1 Pt 1,10-12; Jn 7,15-17; 1 Kor 2,10; Jn 14,26; Gal 1,11-12,15-16)

2. Apie Dievą
Mes tikime į vieną Dievą, kuris egzistuoja trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus - Jėzus Kristus - ir Dievas Šventoji Dvasia. Visi trys asmenys yra Dievas ir turi savyje Dievo esmę, savybes ir tobulumą.
(Jn 15, 26; 2 Kor 13, 13-14; Mt 28;19; 1 Pt 1, 2; Jn 1, 1-3, 14, 18; Apd 5, 3-4; Mt 3, 16-17; 1 Kor 3, 16; Jn 6, 27)

3. Apie Dievą Tėvą
Mes tikime į Dievą Tėvą - tobulą tiesą ir tobulą meilę, visaapimantį ir visagalintį. Jam svarbūs žmonių reikalai. Jis girdi ir atsako į maldas, gelbsti nuo nuodėmės ir mirties tuos, kurie ateina pas Jį per Jėzų Kristų
(Ps 145, 17; 1 Jn 1, 5; 1 Jn 4, 8-10, 16; Hbr4, 13; Apr 1, 8; 1 Jn 1, 9; Mt 6, 6,31-32, Jn 3, 16-18; Tit 3, 4-6)

4. Apie Jėzų Kristų
Mes tikime į Jėzų Kristų, amžinąjį Dievo Sūnų, tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmogų, pradėtą iš Šventosios Dvasios ir gimusį iš mergelės Marijos.
(Hbr 7, 22-29; Apr 22, 12-13, 20; Kol 2, 9; Fil 2, 6-8; 1 Jn 5, 20; Mt 1, 18-24; 1 Tim 2, 5)

5. Apie Šventąją Dvasią
Mes tikime į Šventąją Dvasią, kaip trečiąjį Dieviškosios Trejybės asmenį, kuri liudija apie Dievo Žodžio tikrumą, parodo pasauliui nuodėmę, apreiškia dvasines tiesas, prikelia naujam gyvenimui nusidėjusį žmogų, vadovauja dvasiniam pažinimui kiekvieno, kuris tiki Dievą, liudija, kad esame Dievo vaikai, atveda į tiesos ir tikrąjį kelią įvairiose gyvenimo aplinkybėse ir padeda jose orientuotis.
(Jn 16, 7-15; Rom 8, 14-16, 26-27; Tit 3, 5; Apd 5, 3-4; 1 Kor 2, 14-16)

6. Apie žmogų
Mes tikime kad žmogus, sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir paveikslą, sugundytas šėtono nusidėjo, prarado asmeninį ryšį, t.y. bendravimą su Dievu, ir dvasiškai mirė. Visa žmonija neša savyje šią sugadintą prigimtį, vedančią į nuodėmę ir dvasinę mirtį.
(Pr 1, 26-27; Pr 2, 7; Pr 3, 1-7, 15-24; Rom 3, 9-18; Rom 7, 14-20; Ef 2, 1, 5)

7. Apie nuodėmę
Mes tikime, kad visa, kas regima ir neregima, buvo Dievo tobulai sutverta. Nuodėmė atėjo per šėtono ir jo angelų nuopuolį ir dabar yra veikianti blogio jėga. Pastarasis amžių pabaigoje, kartu su puolusiais angelais bus įmestas į „ugnies ežerą" - pragarą.
(Kol 1, 16; Ez 28, 14-19; Ef 2, 1-3; 1 Pt 5, 8; 2 Kor 4, 4; Apr 20, 10; Mt 25, 41)

8. Apie išgelbėjimą
Mes tikime, kad Dievas myli puolusį žmogų, sudaro laisvo pasirinkimo galimybę ir siūlo sielos išgelbėjimą bei ryšio su Juo atstatymą per tikėjimą į išgelbstinčią Jėzaus Kristaus auką.
(Jn 3, 16-21; Rom 2, 4; Jn 12, 46-47; Jn 17, 20-21; 1 Kor 1, 9)

Mes tikime, kad Jėzus Kristus mirė, kaip sako Raštai, už mūsų nuodėmes (1 Kor 15, 3-4), teisus už neteisiuosius. Jėzaus Kristaus pralieto kraujo kaina ir mirtimi ant kryžiaus, nusidėjęs žmogus yra skelbiamas atpirktu, apvalytu, išteisintu ir sutaikytu su Dievu.
(1 Pt 1, 18-19; 1 Pt 2, 24-25; Apr 1, 5; 1 Kor 1, 30; Rom 4, 25; Rom 5, 11; 2 Kor 5, 18)

Mes tikime kad Dievas skelbia išgelbėjimą Jėzuje Kristuje per malonę, kaip Dievo dovaną, kurios niekas negali užsitarnauti gerais darbais ar įgyti vykdant religinius ritualus ar apeigas. Dievo dovana yra tobula ir išbaigta. Nuo pat dvasinio gyvenimo pradžios žmogus gauna ir Šventosios Dvasios dovaną.
(Rom 3, 24; Ef 2, 8-10; Gal 2, 16; 3, 11; Jok 1, 17; Ef 1, 13; Jn 3, 5-7)

9. Apie atgimimą
Mes tikime, kad atgimimas iš naujo yra naujas dvasinis gyvenimas, prasidedantis įtikėjus Jėzų Kristų, kaip asmeninį Išgelbėtoją. Dėka tikėjimo, žmogus tampa nauju kūriniu ir gyvena Dievui paskirtą gyvenimą.
(1 Pt 1, 3; Gal 2, 20; Tit 3, 5; 2 Kor 5, 17-18; Rom 8, 9)

Mes tikime, kad dvasiškai atgimęs žmogus turi vidinį liudijimą, t.y. patvirtinimą, kad jis paveldės amžinąjį gyvenimą. Įsitikinimas išgelbėjimu yra pagrįstas Dievo Šventosios Dvasios apreiškimu. Jis patvirtina, kad žmogus yra atnaujinęs ryšį su Dievu.
(Rom 8, 15-16, Gal 4, 6; Hbr 10, 15; 1 Jn 5, 10-12)

10. Apie prisikėlimą
Mes tikime į Jėzaus Kristaus prisikėlimą dvasia ir kūnu iš numirusiųjų. Jėzus Kristus yra prikeltas Dievo jėga, paimtas į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis- vienintelis Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, Vyriausias kunigas ir užtarėjas kiekvienam, kuris su tikėjimu kreipiasi į jį.
(Mt 28, 6; Lk 24, 34; Rom 6, 4; Apd 1, 9-11; Apd 2, 32-33; Apd 7, 55-56; Ef 1, 20; Kol 3, 1; 1 Tim 2, 5; Hbr 4, 14-15, 26-27; 8, 1; 1 Jn 2, 1; Hbr 12, 24)

11. Apie Kristaus sugrįžimą
Mes tikime į Viešpaties ir Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus sugrįžimą šlovėje ir su jėga pasaulio teismui.
( Jn 14,3; Mt 24,30-31; Fil 3,20; Apr 19,11-16; Lk 21,27)

12. Apie amžiną gyvenimą
Mes tikime į visų išgelbėtųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą su Dievu, į Dievo teismą ir nuteistųjų amžinąją pražūtį, kančią ir atskyrimą nuo Dievo.
(1 Tes 4, 15-17; 1 Kor 15, 51-57; 2 Kor 5, 1-2; 1 Tim 1, 15-16; 2 Tim 2, 10-13; 1 Kor 3, 13; Hbr 9, 27; Apr 20, 11-15; Apr 21, 8; Mt 25, 41)

13. Apie Bažnyčią
Mes tikime, kad Bažnyčia yra sudaryta iš tikinčiųjų į Viešpatį Jėzų Kristų, kaip asmeninį Išgelbėtoją, Dievo pakviestųjų į savo Sūnaus karalystę. Jėzus Kristus yra Bažnyčios galva, o Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir jo sužadėtinė, kur kiekvienas tikintysis yra Šventąją Dvasia pakrikštytas (sujungtas, panardintas) į Kristaus kūną. Krikštas Šventąją Dvasia yra Šventosios Dvasios veiksmas, įvykstantis vieną kartą, įtikėjimo metu.
(Kol 1, 13; 1 Kor 1, 2; Ef 2, 19-22; Rom 12, 5; Ef 4, 12; 2 Kor 11, 2; Apr 21, 2; 1 Kor 12, 13; Gal 3, 27-28)

14. Bažnyčia ir valstybė
Mes tikime, kad vyriausybė yra Dievo paskirta ir tarnauja visuomenės interesams bei tvarkai. Mes turime melstis už vyriausybę, o taip pat privalome jos klausyti, jeigu įstatymai ir įsakymai neprieštarauja Šventojo Rašto principams.
(Rom 13, 1-7; Pat 21, 1; Mat 22, 21; Tit 3, 1; 1 Tim 2, 1-3; 1 Pt 2, 13; Apd 4, 18-20; 5, 29; Dan 3, 2-6; 16-18; 6, 6-11)

15. Apie sakramentus
Mes tikime, kad Bažnyčia turi laikytis dviejų sakramentų - Krikšto ir Viešpaties Vakarienės, t.y. Komunijos.
Mes tikime, kad visi, kurie priėmė Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, turėtų pasikrikštyti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu; kad krikštas panardinimu yra Kristaus mirties, laidojimo ir prisikėlimo vaizdinys; ir kad Viešpaties Vakarienės būtų laikomasi atminti Viešpačiui Jėzui Kristui, mirusiam už mūsų nuodėmes.
(Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Lk 22, 17-20; 1 Kor 11, 23-26)

Tarnystės bažnyčioje

Moterų tarnystė

Namų grupės

Bus daugiau

2009-04-01

Sekmadienio vakaras su muzika

Sveiki,

šį sekmadienį mūsų bažnyčios patalpose skambės gyva gitaros muzika, kartu su vokalu, kurio savininkas - Arnoldas Jalianiauskas.

Kviečiame tuos, kas nori - pasiklausyti, pavakaroti kartu.

Vieta : Oginskio 22 (3a), Vilnius

Laikas : balandžio 5d, 17.30 val

Trukmė : apie 1,5 val
Jurga

2009-02-20

LKB konferencija 2009

Kiekvienais metais Laisvųjų krikščionių bažnyčia susitinka konferencijai pabūti kartu „po vienu stogu”. Pagrindiniai šių konferencijų tikslai yra bažnyčios vienybė, dvasinis narių augimas, bendruomeninis Dievo garbinimas, Jo veikimo mūsų tarpe pastebėjimas. Šiais metais kviečiame visas LKB dalyvauti konferencijoje ir jos metu norime priminti visiems mums suteiktą pašaukimą „Garsinti šlovingus VIEŠPATIES darbus” (1Petro 2,9).

Vieta: Kaimelio 31a, Vilnius
Laikas: Kovo 11 d.
Konferencijos organizatorius:

Vilniaus LKB
Telefonai pasiteiravimui:

Artūras Rulinskas

8 676 34740

Gediminas Dailydė

8 620 77604
Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia >>

2009-01-06

Maldos savaitė

Sausio 5 d. (pirmadienis)

Malda už Lietuvą, už valdžias (prezidentą, seimą, vyriausybę).

Atsakinga bažnyčia: Vilniaus sekmininkų bažnyčia „Naujasis gyvenimas"

Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose, Krivūlės g. 12,Sausio 6 d. (antradienis )

Malda už vaikus ir jaunimą.

Atsakinga bažnyčia: Vilniaus Vynuogyno bendruomenė

Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val. Bažnyčios „Biblijos kelias" patalpose, Kaimelio g. 31a,Sausio 7 d. (trečiadienis)

Malda už ligonius, vienišus ir dvasiškai nusilpusius.

Atsakinga bažnyčia: Bažnyčia „Atstatymas" (Restoration)

Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,Sausio 8 d. (ketvirtadienis )

Už evangelizaciją, naujų bažnyčių steigimą, kitus misijos projektus.

Atsakinga bažnyčia: Vilniaus krikščionių bendruomenė „Biblijos kelias"

Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Bažnyčios „Biblijos kelias" patalpose, Kaimelio g. 31a,Sausio 9 d. (penktadienis)

Malda už situaciją pasaulyje

Atsakinga bažnyčia: Vilniaus Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė (pastorius Ivan Tur)

Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,Sausio 10 d. (šeštadienis)

Malda už šeimas

Atsakinga bažnyčia: Bažnyčia „Gyvieji akmenys"

Susitikimo laikas ir vieta: 17.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,Sausio 11 d. (sekmadienis)

Malda už bažnyčių vienybę.

Atsakinga bažnyčia: Vilniaus bažnyčia Maldos Namai

Susitikimo laikas ir vieta: 18.00 val. Vilniaus ETKB Maldos namai, Krivūlės g. 12,

  Adaptuota The Professional Template tema