2012-05-28

Sekminių šventė ir tikinčiųjų krikštas


Vakar, sekminių sekmadienį, Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios nariai su draugais šventė, garbino Dievą, klausė Žodžio, krikštijosi, bendravo prie vaišių stalo.2012-05-23


Tarptautinės broliškųjų menonitų bendrijos (TBMB) pasitarimo konferencija
 2012 m.  gegužės 16-18 d.

Vieta: Bazelis, Bienenbergo Teologinė seminarija Šveicarijoje.
Dalyviai: Broliškųjų menonitų bažnyčių delegatai ir svečiai iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, Europos, Afrikos, Azijos. Iš viso 26 žmonės.

Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastoriai Valdas Vaitkevičius (Šiauliai) ir Artūras Rulinskas (Vilnius) į šią TBMB pasitarimo konferenciją vyko TBMB generalinio sekretoriaus David Wiebe kvietimu ir įgalioti Laisvųjų krikščionių bažnyčios.

Ši kelionė - tai atsakas į TBMB generalinio sekretoriaus David Wiebe apsilankymą Lietuvoje (š. m. kovo mėn. pabaigoje), siekiant glaudesnių bendrystės ryšių su Tarptautine broliškųjų menonitų bendrija. Trijų dienų pasitarimo konferencijos programoje įvairių šalių delegatai kalbėjo apie tai, kas vyksta jų bendruomenėse, kokias užduotis jie įgyvendina, su kokiais sunkumais susiduria.

Tarptautinė broliškųjų menonitų brolija kasmet plečiasi. Prie jos prisijungia misionierių pastangomis įsikūrusios bažnyčių bendrijos, įvertinusios ir priėmusios broliškųjų menonitų vertybes, darbo principus ir tikėjimo pagrindus. TBMB tikėjimo išpažinimas „Pažinti ir gyventi tikėjimu“ vienija šias bažnyčias į vieną bendriją. Vadovaudamiesi juo tikintieji aiškiai suvokia savo tapatybę, teologinę poziciją, sutaria dėl darbo principų ir bažnyčios misijos vaidmens.

Šioje pasitarimo konferencijoje į TBMB buvo priimta Tailande gyvenančios Kamu žmonių grupės bažnyčia. Ukrainoje besikuriančios broliškųjų menonitų bažnyčios atstovas kalbėjo apie iššūkius ir nuveiktus darbus. Iš Egipto atvykęs krikščioniškos televizijos vadovas pasakojo apie stebuklingu būdu atsiradusią studiją krikščioniškoms laidoms kurti ir transliuoti Egipte.

Mūsų, Lietuvos, Laisvųjų krikščionių bažnyčiai pristatyti taip pat buvo skirtas pusvalandis. Bažnyčių delegatai domėjosi ir džiaugėsi nueitu LKB tikėjimo keliu.

Valandėlei buvome užsukę pas Kristofą Hagelę, kuris su šeima gyvena Bazelyje. Buvo gera girdėti, kad jis jau integravosi ir pilnai toliau darbuojasi Dievo karalystės labui. Konferencijoje dėkojome jį siuntusių misijų ir jį rėmusių bažnyčių vadovams.

Taigi šioje pasitarimo konferencijoje pasitvirtino per beveik du mūsų bendradarbiavimo su broliškaisiais menonitais dešimtmečius susidariusi nuomonė – jie nuolankūs, paprasti, džiaugsmingi, pagarbūs, trokšta skelbti Evangeliją. Buvome šiltai priimti, įdomiai bendravome su broliškaisiais menonitais iš įvairių kontinentų, vildamiesi tolimesne gražia bendryste.


Artūras Rulinskas,
LKB vyskupas
2012 m. gegužės 23 d.

2012-05-04

VLKB Strategijos diena 2012 05 01

Šiltą ir saulėtą pirmąją gegužės dieną bažnyčios taryba kartu su tarnysčių vadovais susitiko bendrauti Artūro ir Vitos namuose. Pirmadienio vakarą kartu studijavome Šv. Raštą ir mokėmės apie lyderį, kaip ganytoją. Kur "ganosi" vadovai? Iš kur jie gauna sau vandens ir  maisto? Kokie pagrindiniai vadovų gundymai? Buvo smagu kartu likti ir nakvynei, ryte keltis su saule ir ruošti pusryčius atvykstantiesiems.
Antradienio rytmetį skyrėme bažnyčios šiandieninės situacijos įvertinimui. Tam naudojome SSGG (Stiprybės-Silpnybės-Galimybės-Grėsmės) metodą. Apie kiekvieną šią sritį kalbėjomės mažose grupelėse, vėliau viską apibendrinome. Taip pat iki pietų ir po jų apmąstėme, ką Dievas "nuveikė" per praėjusius 3 metus mūsų tarpe, vėliau pažvelgėme ir diskutavome apie tai, kokią bažnyčią norime matyti po 3-jų metų.
Kartu pietavome, susitikimo pabaigoje patarnavome vienas kitam Viešpaties vakariene.
Ypatingai dėkojame Stepui Ribokui, Renatai Ramanauskaitei ir Juditai Kriukaitei, kurie ilgai ruošėsi šiam susitikimui, dėjo daug pastangų ir energijos visus suburti ir įtraukti į diskusijas.
Mano nuomone, mūsų tarpe vyravo Kristaus vienybė, kuri vienijo mus Dievo Dvasioje.
Žemiau esančioje nuorodoje, rasite nuotraukas iš šio susitikimo.

VLKB Strategijos diena 2012 05 01


  Adaptuota The Professional Template tema