2013-01-23

Anabaptizmo tradicija

Pliusai ir minusai. Stipriųjų pusių ir dovanų panaudojimas. Silpnųjų pusių atmetimas, pasimokymas iš praeities klaidų.
Hanspeter Jecker
Šv. Rašte Dievas vis ragina savo tautą: „Jei norite pasiekti Pažadėtąją žemę, nepamirškite eiti keliu, kuriuo Dievas jus vedė lig šiol“ (žr. Įst 8, 1-2). Palyginimas apie talentus (Mt 25) ragina mus, anabaptistų bendruomenes, kelti tokius klausimus: Kurie istoriniai įsitikinimai mūsų dienas pasiekė kaip brangus lobis? Kuriuos derėtų atmesti ir pakeisti kitais? Ar gali būti, kad tam tikri svarbūs bibliniai dėsniai pasaulyje išlieka neatskleisti vien todėl, kad mes jų nebranginame, nepuoselėjame arba tiesiog nemokame vertinti tų dovanų? Gal anabaptizmo tradicija, nepaisant kai kurių minusų, slepia savy daug perliukų, kurių nevalia užkasti, bet priešingai – juos derėtų iškelti ir leisti apyvarton?
Glausta istorijos apžvalga
Pačioje judėjimo pradžioje anabaptistai vieniems amžininkams atrodė kaip religingi bepročiai, oficialiajai bažnyčiai – kaip pavojingi eretikai, o valdžiai – kaip nuolat besipriešinantys maištininkai. Ne vieną amžių šie tikintieji kentė persekiojimus ir diskriminaciją, buvo įkaltinami ir kankinami, iš jų būdavo atimama paveldėjimo teisė, jie būdavo apiplėšiami, verčiami bėgti ar net baudžiami myriop. Tačiau – nors ir nedaug – atsirado ir jiems prijaučiančių. Kai kurie juos laikė nuoširdžiais krikščionimis, besistengiančiais gyventi taip, kaip jiems liepia tikėjimas.

2013-01-15

Pasaulinis bendrystės sekmadienis

2013 m. Sausio 27 d
Kiekvienais metais Pasaulinė menonitų konferencija ragina Anabaptistiškas bažnyčias visame pasaulyje garbintinti Dievą vienybėje, paminint 1525 m. sausio 21 dieną įvykusį pirmąjį tikinčiojo krikštą Ciuricho mieste, Šveicarijoje.
Pasaulinis bendrystės sekmadienis suteikia galimybę prisiminti bendras tikėjimo šaknis ir švęsti „konoinia“ per visą pasaulį planuojant susirinkimus tokiu būdų, kad tikintiejį įeitų į vieningą bendravimą, vieningai melstųsi ir dėkotų globalioje tikėjimo šeimoje.
2013 metams šis šlovinimas parengtas įtraukiant tekstus iš Šventojo Rašto, maldas ir giesmes ir pagrindines pamokslo mintis. Šis planas yra trijų Kolumbijos menonitų bažnyčių (Iglesia Christiana Menonita, Iglesia Hermandad en Cristo ir Iglesias Hermanos Menonitas) bendro darbo vaisius.

2013-01-09

Bažnyčioje giedamos šlovinimo giesmės

Svarbią mūsų bažnyčioje vykstančių pamaldų dalį užima šlovinimo giesmės. Šlovintojų komanda suteikė galimybę visiems norintiems atsisiųsti ir klausytis giesmių. Tai nėra studijiniai įrašai, o tiesiog bažnyčioj šlovinimo metu įrašytos 95 giesmės. Mp3 failai yra suspausti į rar archyvą. Taigi, atsisiuntę išsiarchyvuokite. Failas nemažas - 584 MB. Jeigu jūsų internetas lėtas, siuntimas gali užtrukti ilgokai. Atsidarykite šią nuorodą ir spauskite "Atsisiųsti".

  Adaptuota The Professional Template tema