2014-07-04

Teologijos pagrindų studijos davė daugiau nei tikėjausi

Po dviejų metų studijų Evangeliškame Biblijos institute Šiauliuose su šypsena prisimenu laikus, kai teologinės studijos atrodė skirtos tik "aukštesnio" rango tikintiesiems.

Apie dviejų metų krikščionybės pagrindų studijų galimybę sužinojau visiškai atsitiktinai - išankstiniame artėjančios stovyklos vadovų susitikime užtikusi ant stalo nekaltai padėtą EBI studijas reprezentuojantį lankstinuką. Pasiėmiau, nors nieko rimto tuo metu negalvojau. Sako, kad lankstinukai nėra pats geriausias informacijos šaltinis, tačiau, mano atveju, jis mane atvedė į studijas - grįžusi namo, pavarčiau, nurodytame internetiame puslapyje paskaičiau apie galimybes, studijų lankstumą. Susidomėjau - "nuo rudens pradėsiu vesti Biblijos vakarus namuose, tai gal studijos EBI duos daugiau žinių, kas yra krikščionybė, dėl ko ir kuo tikime, duos "išminties", geresnio suvokimo ir pasitikėjimo", pamaniau.

Praėjus šiems dviems metams drąsiai galiu sakyti, kad studijos EBI pateisino mano lūkesčius. Studijų metu pakartojau/ užtvirtinau krikščionybės pagrindus, istorinius krikščionybės aspektus; dar labiau suvokiau Biblijos analizavimo atsakomybę; dvasinio augimo svarbą - visa tai buvo naudinga man ir kaip Biblijos grupelės vedančiajai, ir kaip asmenybei. Tačiau labiausiai mane džiugina, kad mano lūkesčiai buvo ne tik pateisinti, bet ir pranokti - Dievas studijų metu davė daugiau, nei aš tikėjausi.

Į vieną sesiją važiavau po konflikto darbe ir mano nuostabai visos sesijos metu dėstytojai lietė tokias temas kaip tarpusavio santykiai, dvasinė branda, žmogaus nuodėmingumas ir t.t. Į kitą sesiją važiavau sužinojusi apie draugės svarstymus dėl tapatybės ir tuo metu sesijoje kaip tik nagrinėjome temas apie žmogų supančią aplinką ir jos daromą įtaką, lytiškumą, krikščionišką etiką, įvairius judėjimus visuomenėje. Dar prisimenu buvo toks etapas, kai važiavau į sesiją dvejodama Biblijos studijų svarba žmogaus gyvenime, ir tuo metu kaip tik krikščionybės istorijos paskaitoje išpuolė tema apie asmenybes paskatinusias reformaciją Bažnyčioje ir jų gilų santykį su Šv. Raštu (kas ir paskatino pokyčius ne tik šių žmonių, bet ir visos žmonijos gyvenimuose) - šie išgyvenimai tai tik dalis mano patyrimų. Po kiekvienos sesijos išvažiuodavau Dievo nustebinta - Jis žino mano gyvenimą, mano sunkumus, džiaugsmus, sprendimus ir net smulkmenas ir neslepia savo veido nuo manęs, bet kaip tik yra šalia, verčia apie tai mąstyti, nurodo, kaip turėčiau teisingai elgtis toje situacijoje. Laikas EBI buvo puikus Dievo artumo pajautimas.

Izajo knygoje 55 skyriuje rašoma:
8 „Nes mano mintys – ne jūsų mintys,
o mano keliai – ne jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis.
9 „Kaip aukštas dangus viršum žemės,
taip mano keliai viršija jūsų kelius
ir mano mintys – jūsų mintis.

Dievas savo jėga gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome - LINKIU TAI PATIRTI TAU PAČIAM!

Daugiau apie studijas EBI (priėmimą, galimybes, studijų lankstumą) ieškokite čia.

 
 

2014-06-08

Bendruomenės išvyka į Dubingius - Fotoreportažas

Birželio 7 d., bendruomenės šeimos su savo draugais išvyko į Dubingius, kur atšventė ir paminėjo dar vienų mokslo metų pabaigą. Užlipome ant Dubingių piliakalnio, susipažinome su senąją šia gyvenusių žmonių istorija, pamatėme senosios Dunbingių reformatų bažnyčios pamatus pačiame piliakalnio viršuje. Vėliau nusileidome žemyn prie Asvejo ežero ir vėl pakilome į miestelio centre įsikurusį Asvejos regioninio parko turizmo centrą, kuriame daugiau susipažinome su senaisiais Dubingių gyventojais, jų papročiais, rūbais, taip pat gamta ir netgi ežero gelmėmis. 

Ačiū gidėms Laurai ir Rūtai už neapsakomą kantrybę pasakojant istorijas aplink be paliovos šurmuliuojant mažyliams. 

Geros visiems vasaros! 

Lauksime jūsų pailsėjusių ir paaugusių kitais mokslo metais!
2014-05-21

2014-05-14

Ištiesta pagalbos ranka – ne šiaip išmalda

José Arrais

Portugalija – nedidelė šalis. Nepaisant to, visuomet turi didelių užmojų, siekia augti ir plėstis. Praeity ne kartą per jūras marias leisdavomės ieškoti naujų kraštų, nuolat ieškome naujų būdų ekonomikai plėtot. Atradimų ir tyrinėjimų era praplėtė mūsų šalies akiratį tarptautinėj arenoj. Ko gero, neklysiu pavadinęs Portugaliją pirmąja globalia valstybe. Tačiau viename istorijos tarpsnyje Portugalija sustojo ir ilgai nė nekrustelėjo iš vietos. Tai nutiko diktatūros laikais, kai vienas diktatorius „įšaldė“ visą šalį ekonomine, politine ir visuomenine prasmėmis daugiau kaip 40 metų.
Portugalijai iškovojus laisvę nuo diktatūros režimo 1974 m. balandžio 25 d., gyventojai su viltimi laukė atsinaujinimo bangos, pakilimo. Prabėgus dvylikai metų, įsiliejome į Europos Sąjungą ir beregint pajutome to įsiliejimo pliusus – mūsų ekonomiką sustiprino nauja infrastruktūra, naujos įsidarbinimo galimybės, investicijos ir pan. Portugalijai atėjo laikas prisivyti visą likusią Europą. Deja, kai kurie politikai elgėsi aplaidžiai: metai iš metų Portugalijos vyriausybė išleisdavo daugiau, nei būdavo numatyta biudžete. Skolos augo, kol galų gale tapo tokios didelės, jog 2011 m. vasarą teko įsikišti ES, Europos Bankui ir Tarptautiniam valiutos fondui. Staiga sudrebėjo ir griuvo Portugalijos ekonomikos pamatai. Bedarbystė šoktelėjo iki 16 % (dabartiniais duomenimis, 20 %), vėl prasidėjo emigracija – iš šalies išvyko daug jaunosios kartos atstovų. Gyventojams vėl prasidėjo žūtbūtinė išlikimo kova.
Karčią tikrovę beregint pajuto ir Portugalijos broliškųjų menonitų bendruomenės. Supratome, kad turime kaip nors reaguoti į susiklosčiusią padėtį. Vienas pirmųjų žingsnių buvo toks: paprašėme, kad mūsų nariai ateidami į sekmadienines pamaldas atsineštų po nedidelę dovanėlę – ką nors, ką būtų galima dovanoti stokojantiems. Čia derėtų paminėti ir tai, kad keletą pastarųjų metų mūsų bendruomenes pasiekia parama iš Vokietijos – tenykštės bažnyčios atsiunčia drabužių, namų apyvokos reikmenų, baldų, maisto produktų ir pan. Labdara padeda patarnauti vargstantiems, esantiems šalia mūsų.

2014-04-26

Moterys "nerimsta" - susitikimai atsinaujina

Atgimstantys moterų susitikimai primena tokius laikus (apie 2008-uosius), kai bendruomenės moterys ir draugės susitikdavo bendrauti, dalintis kasdieniais džiaugsmais ir sunkumais (daugiau info apie tai spausti čia). Tuometiniai susitikimai padėjo formuotis moterų tapatybei, puoselėti ugdančius santykius šeimoje ir draugystėje.

Moterų susitikimai trumpam buvo nublėsę, tačiau po pertraukos, jie vėl įgauna pagreitį. Turbūt, taip jau yra - moterys viena be kitos NEGALI gyventi! Kaip pasakytų Mark'as Gungor'as moterų galvoje kiekvieną akimirką vyksta kažkokia raizgalynė - joms viskas rūpi! Joms svarbu vienai su kita aptarti smulkiausius kasdienius klausimus, pasitarti kokios prekės geriausios ir ekologiškiausios šeimai, kokia kosmetika padeda moterims atskleisti natūralų grožį, kaip išlaikyti darnius santykius šeimoje, kaip auginti vaikus ir t.t. - tokios jau tos moterys :) Tad po pauzės, bendruomenės moterys ir jų draugės vėl pradeda aktyvų tarpusavio bendravimo ir dalinimosi etapą:


2014.03.15 moterys mokėsi daryti natūralią kosmetiką. Klegėdamos maišė įvairias žoleles su moliu, kad kartą per savaitę vakare po darbų galėtų pasimėgauti atgaivinančia kauke. Ilgai bet kantriai maišė vašką su įvairiais aliejais, kad po namų ūkio darbų jų nagučiai būtų atgaivinti ir dar visokius kitokius stebuklus gaminosi sau :)

 
2014.04.26 atlikus namuose esančių daiktų ir rūbų "kratą" buvo atsikratyta tuzino dulkes namuose renkančių rakandų (vyrai dėl to turėtų būti labai laimingi :)). Atnešusios savo nenešiojamus rūbus ir atnaujinusios garderobą moterys džiaugsmingai nuskubėjo tvarkyti šeimos reikalų į namus. Tiesą sako posakis: "Kuo skiriasi moters ir vyro pasakymas: "Neturiu ką apsirengti!" - moterims tai reiškia, kad nėra naujų rūbų spintoje, o vyrams - nėra nieko švaraus, ką užsidėti". Tad, vyrai, ačiū, kad išleidote moteris į šį rytinį susitikimą - bent porą savaičių moteris nesakys: "Neturiu ką apsirengti!":)

Susitikimai būna tikrai paprasti, neįpareigojantys ir paliečiantys aktualias kasdienes temas tiek ištekėjusioms, tiek dar laukiančioms antros pusės. Jie yra atviri visoms merginoms ir moterims.
Norint sudalyvauti susitikime, prašome kreiptis į Simoną
e-mail'u: Sima83@gmail.com

Iki pasimatymo :)

Rengė: Dovilė Jakaitytė

2014-04-25

Metinė LKB konferencija. Kristus ir Jo taika bažnyčioje

 
Šių metų kovo 11d., kaip ir kiekvienais metais, visų LKB bendruomenių nariai susirinko puoselėti tarpusavio bendrystės ir stiprinti evangelinės tapatybės - tokie pagrindiniai kasmetinės konferencijos tikslai. Šiais metais pamokslai ir seminarai buvo nukreipti Kristaus taikdarystės temos link, tačiau ar konferencija buvo naudinga, ar tema buvo aktuali, ar bendravimas žmones atgaivino geriausiai galima sužinoti iš pačių konferencijos dalyvių. Pasidalinti savuoju patyrimu buvo paprašyta Jekaterina Rakovska iš Vilniaus LKB bendruomenės.
 
Dievas konferencijos metu man kalbėjo ne per giesmes, pamokslą ar seminarą, bet per bendravimą su kitu tikinčiuoju. Artimo patiriami išgyvenimai man padėjo atrasti atsakymą į ilgai turėtą klausimą. Trumpai pasidalinsiu:
"Dieve, kodėl man?" - prieš daugelį metų, kai priėmiau Kristų į savo širdį, klausiau Jo: "Kodėl Tu leidi tam tikriems dalykams atsitikti mano gyvenime?". Buvo sunku pasitikėti Dievu. Vis galvojau, jeigu pasirenku Dievą, ar tikrai Jis visada bus su manim, ar tikrai palaimins, padės, sutvarkys? Patyrus kažką skausmingo, nemalonaus, paprastai užduodame Dievui klausimą "kodėl", tiesa? Tai nėra tik retorinis klausimas. Užduodami jį tikimės labai greitai gauti atsakymą. Greito atsakymo tikėjausi ir aš, tačiau klausimas vis "kybojo ore". Dievas atsakinėjo į daugelį kitų klausimų, bet tik ne į šį. Begant laikui susitaikiau, nurimau ir pamiršau apie jį.
LKB konferencijos metu mano draugė papasakojo apie sunkumus, kuriuos pastaruoju metu išgyvena. Beklausydama, tą minutę supratau sunkumų prasmę, ir joje atpažinau save prieš 10 metų. Supratau, kad neturiu teisės teisti ar kaltinti kito, sunkumus patiriančio, žmogaus, bet tik apkabinti, paguosti, melstis kartu ir sakyti jam, kad jei patiki gyvenimą Kristui - visada laimi. Aš tai žinau, nes pati patyriau ir galiu sakyti, kad sunkumus nugalėjau kartu su Kristumi. Konferencijos metu supratau, kad Dievo vaikams viskas išeina į gera ir Jis bet kokias šetono išdaigas panaudoja savo naudai. Praeitis ir turimos žaizdos, mus visus persekioja, tačiau iš tikrųjų tai nėra taip svarbu, ir  noriu palinkėti visiems būti stipriems sunkume, kaip M. Liuteris sakė: "Jei velnias primena tau apie tavo praeitį, primink jam apie jo ateitį".
 
Tarpusavio bendravimas konferecijos metu iš tikrųjų yra didelis palaiminimas ir atgaiva kiekvienam atvykusiam. "Gera matyti bendrumą tarp miestų, kad mūsų yra daugiau. Patyriau daug džiaugsmo ir šventės"/"Patyriau krikščionišką bendrystę ir išgirdau nuostabių liudijimų"/ "Smagu matyti daug tikinčių žmonių"/"Sutikau daug naujų žmonių, kurie įkvėpė tikėjimui, skaityti ir suprasti Raštą. Žinau, kad su jais dabar galėsiu susitikti ir po konferencijos"/"Buvo gera susitikti brolius iš kitų benedruomenių, pajusti, kuo jie gyvena. Kartu šlovinti ir melstis"/"Išgirdau, kaip Dievas veikia kitų žmonių gyvenime"/  - dalinosi žmonės po konferencijos.
 
Ne vienas po konferencijos pasijuto stipresnis dvasiškai: "Jaučiausi dvasiškai praturtėjęs"/"Pasijutau sutvirtinta tikėjime ir Dievo meilėje"/ "Sustiprino troškimą gyventi su Jėzumi"/ "Pakylėta dvasia ir siela"/ "Rastas atsakymas į tam tikrus turėtus dvasinius klausimus"/"Šlovinimas buvo tiesiog nuostabus", "Konferencija dvasiškai įkvėpė, kilo idėjų"/ "Gavau daug minčių pamąstymui".
 
Kadangi Dievas naudoja skirtingus būdus prisiliesti prie mūsų širdžių, kai kam labiausiai patiko seminarai ir pamokslai: "Žodis buvo labai padrąsinantis ir raginantis"/"Labai gera paskaita, gavau daug atsakymų į gyvenimo klausimus"/ "Visi pamokslai buvo labai stiprinantys, geri"/"Žodis stiprino mano tikėjimą ir leido girdėti Viešpatį šnekantį brolių ir sesių lūpomis".
 
Dėkojame kiekvienam atvykusiam, pasidalinusiam savo gyvenimo patirtimi vienas su kitu - kaip matome, esame vieni kitiems labai svarbūs - buvimas kartu mus stiprina, motyvuoja ir verčia neužmigti tikėjime, o būti budriais.
Nelik namuose kitais metais - ATVAŽIUOK, tikrai neliksi nusivylęs!!
 
Aprašymą užbaigsiu žmonių atsiliepimais, kurie geriausiai ir apibendrina buvusią konferenciją:
"Konferencija buvo žiauriai gera, su pastiprinimu važiuoju namo!!"
"Pasijutau didelės Kristaus šeimos nare ir didžiuojuosi tuo".
 
 
Iki pasimatymo kitais metais.
 
Rengė: Dovilė Jakaitytė
Fotografijos: Giedriaus iš ALKB

2014-04-08

Moterų atgaivos savaitgalis Druskininkuose

Man atrodo, kad moterų atgaivos savaitgalis pateisino savo vardą - net ir be programos jis būtų atgaivos savaitgaliu, nes moterys bendrauja, giliau viena kitą pažįsta, pasisemia stiprybės maldos metu, būna pastiprinamos liudijimų metu.

Įdomu buvo kartu mąstyti apie vientisumą einant su Dievu - apie tai, kad labai dažnai mes vienaip elgiamės su krikščioniais, visai kitaip - su pasauliečiais. Mes buvom Dievo palaimintos viena kitos dėmesiu, Juditos paskaita apie vientisumą, nuostabiu maldos laiku bei Jurgos paruoštu ir visoms padovanotu laišku, gražiu oru, maisto ir finansų padauginimu!
Kita vertus, dar vakar su Kristina D. kalbėjom, kad mes kiekviena esam apdovanotos ir stiprios moterys, o kartu galim nuveikti Dievo darbuose išties daug. Belieka tik peržengti nedidelį slenkstį vardu "Ką aš galiu? Kiek esu vertinga Dievui, bendruomenei?" Link to, manau, moterų tarnystė ir turėtų eiti.

Simona

 
  Adaptuota The Professional Template tema