2007-12-06

Kalėdinė mugė


Ir vėl prabėgo metai, ir vėl atėjo balta žiema, ir vėl laukiame Kristaus gimimo...

Šia proga norime jus pakviesti apsilankyti kasmetinėje Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios rengiamoje kalėdinių rankdarbių mugėje.

Ji įvyks šių metų gruodžio 11 d., antradienį, Oginskio g. 22 (Antakalnyje). Jūs esate laukiami nuo 18 val.

Mugės metu, kaip ir kasmet, galėsite įsigyti kalėdinių papuošimų, atvirukų, advento vainikų ir žvakidžių, bei šventinių gardumynų.


Visos mugės metu surinktos lėšos bus skiriamos socialiai remtiniems Panevėžio raj. vaikams ir Obelių vaikų globos namų vaikams.


Vita Rulinskienė

Šlovinkime ir laukime kartuGruodžio mėn. 9 d. 11 val. visus kviečiame į jungtines Advento pamaldas, kurios vyks Konstitucijos pr.14, viešbučio "Best Western" salėje.Organizatoriai:

Bažnyčia "Kelyje"

Bažnyčia "Vynuogynas"

Bažnyčia "Naujasis Gyvenimas"

Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

2007-11-23

„Viešpats ištaria žodį ir didis būrys moterų neša gerą žinią“ (Psalmė68:12)

„Viešpats ištaria žodį ir didis būrys moterų neša gerą žinią“

(Psalmė 68,12 )Kartą susirinkęs būrys moterų nusprendė ir toliau susitikinėti ir bendrauti apie mums svarbius dalykus: Dievą, šeimos santykius, bendravimą, motinystę, bažnyčią. Kiekvieną kartą paruošiame kokią nors naują temą ir kalbamės apie tai.Savo atradimais nusprendėme pasidalinti ir su didesniu ratu skaitytojų. Taigi, nuo šiol šioje skiltyje galite rasti įdomių straipsnių apie mums aktualius ir svarbius dalykus.Jei turite klausimų, pastebėjimų, savo pasidalinimų rašykite mums!Susitikimai šį rudenį jau eina į pabaigą. Dar liko vienas vakaras, lapkričio 27 d. Tema - “Antrieji tėvai”. Susitikimas vyks pas Rulinskus namuose, Fabijoniškėse. Pradžia 19val.Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios moterys

2007-11-08

Tavo meilė gydoŠį šeštadienį, spalio 13 d. 17 val. VLKB patalpose - Oginskio g. 22 - įvyks akustinisArnoldo Jalianiausko

giesmių vakaras"TAVO MEILĖ GYDO"Visi labai kviečiami.Įėjimas nemokamas


Kai jau pasibeldė tikrasis, žvarbusis ruduo, kai apėmė rudeniška nostalgija, manau, bus labai gera pasėdėti jaukiai, atsigėrus karštos arbatos nurimti ir pasiklausyti gitaros stygų virpėjimo ir Viešpaties dovanotų eilių...

Labai labai visų lauksim!

Kviečia Jurga

2007-09-26

VLKB pamokslas: 1 Tesalonikiečiams 3

VLKB pamokslas, pamokslauja pastorius Artras Rulinskas Garso iraso kokybe nelabai gera!1 Todėl, ilgiau nebeiškęsdami, ryžomės vienipasilikti Atėnuose 2 ir pasiuntėme Timotiejų, savo brolį ir Dievo bendradarbį Kristaus Evangelijoje, kad paremtų jus ir sustiprintų jūsų tikėjimą, 3 kad nė vienas nesvyruotų tose negandose. Ir jūs patys žinote, kad esame tam skirti. 4 Juk, dar būdami tarp jūsų, mes iš anksto pasakėme, kad turėsime kentėti negandą, ir, kaip žinote, tai ir įvyko. 5 Todėl, ilgiau nebeiškęsdamas, pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesuviliojo gundytojas ir ar nėra niekais pavirtęs mūsų triūsas.6 Dabar Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinią apie jūsų tikėjimą ir jūsų meilę: kad jūs nuolat mus maloniai prisimenate ir norite mus pamatyti, kaip ir mes jus. 7 Šitaip, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose. 8 Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite Viešpatyje. 9 Ir kaip atsidėkosime Dievui už jus, už visus džiaugsmus, kuriuos iš jūsų patiriame savo Dievo akivaizdoje? 10 Dieną ir naktį karštai maldaujame, kad mums būtų leista išvysti jūsų veidus ir papildyti, ko dar stinga jūsų tikėjimui.11 Jis pats ­ mūsų Dievas ir Tėvas ­ ir mūsų Viešpats Jėzus tepraskina mums kelią pas jus. 12 Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime, 13 kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.

2007-09-18

Pamokslas 09-16. 1 Tesalonikieciams 2:13-20

VLKB pamokslas, pastorius Artūras Rulinskas 2007-09-16 1 Tes 2:13:20 13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę iš mūsų išgirstąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji. 14 Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo Bažnyčių Judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje, nes tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, 15 kurie nužudė Viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persekiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, 16 nes draudžia mums skelbti pagonims, kad šie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką, ir ant jų krinta galutinė Dievo rūstybė.17 O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų ­ žinoma, tik kūnu, ne širdimi, ­ be galo pasiilgę, labai troškome išvysti jūsų veidus. 18 Todėl ruošėmės atvykti pas jus ­ bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, ­ tačiau mus sutrukdė šėtonas. 19 Kas gi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš mūsų Viešpatį Jėzų, kai jis ateis, jeigu ne jūs?! 20 Taip, jūs esate mūsų garbė ir džiaugsmas!

2007-06-28

2007-05-13

Žudynės Malatijoje

Laiškas nuo Smirnos Protestantų bažnyčios Pasaulinei bažnyčiai

Brangūs broliai,

Pastaroji savaitė buvo pilna skausmo. Dauguma iš jūsų jau girdėjote apie siaubingus įvykius, kurie atsitiko Malatijoje, Turkijos provincijoje, 300 mylių į šiaurės rytus nuo Antiochijos - miesto, kuriame tikintieji pirmą kartą pradėti vadinti krikščionimis (Apaštalų darbų 11, 26).

Balandžio 18 d. rytą, 46-erių metų vokiečių misionierius ir trijų vaikų tėvas Tilmanas Geske susiruošė eiti į savo raštinę; atsisveikindamas pabučiavo žmoną ir, akimirkai apkabinęs sūnų, ištarė nepamirštamus žodžius: “Sudie, sūnau. Aš tave myliu”.

Tilmanas nuomavo raštinę iš Zirve Publishing leidyklos. Ten jis ruošė vertimą naujai turkiškai Biblijai. Šioje leidykloje taip pat buvo įsikūrusi Malatijos Evangelisto bažnyčios raštinė. Pagrindinė bažnyčios tarnystė buvo spausdinti ir platinti krikščionišką literatūrą Malatijoje ir kituose Rytų Turkijos miestuose.

Kitoje miesto dalyje, 35-erių metų pastorius Necati Aydin, dviejų vaikų tėvas, taip pat atsisveikino su savo žmona ir išvyko į leidyklos raštinę. Jie planavo kartu studijuoti Bibliją ir skirti laiko maldai. Šiame susitikime turėjo dalyvauti ir kiti tikintieji. Ugur Yuksel taip pat skubėjo į šį susitikimą.

2007-05-04

2007 metų vasaros stovyklos

Taigi, kalendoriai jau sudaryti ir turbūt yra norinčių juos pamatyti.
DataStovyklaBirželio 15-23Stovyklavietės statymas


StirniaiLiepos 1-6LKB vaikų stovykla


StirniaiLiepos 6-8LKB šeimų stovykla


StirniaiLiepos 9-13LKSB stovykla studentams / StirniaiLiepos 13-15LKB vyrų stovyklaLiepos 22-29LKB paauglių stovykla


StirniaiRugpjūčio 1-8LKB jaunimo stovykla


(I lygis) / StirniaiRugpjūčio 16-18Stovyklavietės ardymas


StirniaiRugpjūčio 19-26LKB jaunimo stovykla (II lygis – Samarijoje)Rugpjūčio 24-26VLKB palapinių šventė2007-04-21

Ekumeniniai vakarai

Po gražių oficialių ekumeninių renginių šių metų pradžioje gimė mintis pratęsti ekumeninį bendravimą neformaliais susitikimais ir bendravimu.

Bernardinų parapijos jaunimas padarė gražią pradžią.

Balandžio 26 d. 19:00 Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios jaunimas kviečia visus krikščionis, norinčius susipažinti ir pabendrauti, pas save į ekumeninį vakarą. Programoje: susipažinimas, diskusijos, pastoriaus pasakojimas apie Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčią, bendravimas prie arbatos puodelio. Veiksmas: Oginskio g. 22. (Antakalnis).


Gegužės 5 d. 18.00 val. į ekumeninį vakarą kviečia Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“ . Vakaro metu numatoma: trumpa pažintis su bažnyčios istorija, vaidinimai, ir, be abejo, bendravimas prie arbatos puodelio. Adresas: Gilučio 15, Pilaitės mikrorajone. (Atvažiuoti galima 47 arba 54 autobusu iki paskutinės (Bitėnų) stotelės).

2007-03-26

2 %

Nepamirškite, kad artėja metinės gyventojų pajamų ir sumokėtų mokesčių deklaracijos pabaiga. Ji turi būti atlikta iki gegužės 1d. Kas dar niekada nesinaudojote elektronine deklaracijų pildymo sistema - pasinaudokite ja. Tai labai patogu!


Na, o mes kviečiame paremti mūsų bendruomenę 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio sumos. Tai jums nieko nekainuoja!


Mūsų bendruomenės banko duomenys yra šie:
Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia
Im. kodas: 9210063
Adresas: Subačiaus 6-30, Vilnius
Sask. nr. LT767300010075920976


Iš anksto dėkojame už jūsų aukas. Rašte pasakyta: Viešpats laimina linksmą davėją.

2007-03-21

Sutuoktinių tarpusavio bendravimas ir supratimas

Sutuoktinių tarpusavio bendravimas ir supratimas“Namai statomi išmintimi, sutvirtinami supratimu.” (Patarlių 24, 3)Ko reikia nuoširdžiam bendravimui? • Laiko – Mokytojo 3, 1.7b

 • Pasitikėjimo – 1 Jono 4, 18

 • Atvirumo – Pradžios 2, 25


Supratimas didėja, kai bendravimas darosi atviresnis.Labai svarbus dalykas siekiant supratimo yra KLAUSYMASIS.

 • Kaip mums tai sekasi daryti?
Jokūbo 1, 19b “Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti.”Blogai klausomės:

- Apsimesdami, kad klausome, meluojame, kad domimės ir mums svarbu, ką sako sutuoktinis.

- Klausydami pasirinktinai, „įsijungiame“ tik tada, kai mums įdomu.

- Kai klausome gindamiesi, negirdime nemalonių žinių.Kas padeda gerai klausytis?1.Klausykite taip, tarsi jūsų vyro mintys yra pačios svarbiausios, prioritetinės, skirkite visą dėmesį.

2.Klausykitės su nuostata priimti ir noru suprasti.

3.Klausykitės su nuostata, kad jūsų vyras yra pats brangiausias jums žmogus pasaulyje, o ne jūsų priešas.

4.Klausykitės su noru išgirsti, ką Dievas gali kalbėti jūsų vyro lūpomis.

5.Klausykitės su nuostata išsiaiškinti. Užduokite ir perrazuokite klausimus, kad suprastumėte, kas sakoma.Skirkite dėmesį: O ne:Tam, kas sakoma Tam, kaip sakoma

Esmei Žodžiams

Išsiaiškinti svarbiausius akcentus Gintis nuo neteisingų kaltinimų

Klausimams Kaltinimams

Supratimui TeismuiPrisiminkite: išklausymas lemia supratimą ir vienybę.SUPRATIMAS1. Žmonės į santuoką atsineša skirtingus jausmų reiškimo būdus.PAŽINTINIS (faktai) EMOCINIS (jausmai)

Užsidaręs, sunkiai reiškiantis emocijas Atviras, sunkiai valdantis emocijas

 • Nesusipratimai tarp vyro ir žmonos atsiranda tada, kai jie yra priešingose šios skalės galuose.

 • Nepaisant to, sutuoktiniai turi leisti vienas kitam skirtingai save reikšti.
2. Daug kliūčių trukdo žmonėms būti suprastiems.

 • Vaikystėje buvo įdiegtas pavyzdys sulaikyti ir nuslėpti emocijas.

 • Žmogus, prastai save vertinantis, bijo būti atstumtas.

 • Neteisingas vyriškumo supratimas ir išdidumas trukdo vyrams dalintis savo poreikiais ir emocijomis.

 • Neteisingas dvasingumo supratimas kliudo pasakoti apie save.
3. Emociškai suartėjame, kai nevengiame rizikos atsiverti vienas kitam.

 • Emocinis intymumas – tai savo emocijų ir jausmų rodymas žmogui, kuris yra mums atsidavęs.

 • Toks atsidavimas prasideda nuo atsidavimo Dievui, nes jis mus geriausiai supranta. (Mato 11, 28)

 • Po to labai svarbu patikėti save sutuoktiniui, nes jis mus supranta.(Pradžios 2, 24)

 • Emocinis intymumas – tai atvėrimas savo minčių, jausmų ir poreikių.
Taigi, trys pagrindiniai žingsniai į tarpusavio supratimą:

 1. Norėdami santuokoje suprasti vienas kitą, privalome išmokti išklausyti.

 2. Pasiryžti išreikšti savo mintis, jausmus ir poreikius.

 3. Suvokti, kad Dievo jėga mums prieinama tik tada, kai rizikuojame būti įskaudintos.

2007-02-28

Vizija ir misija

VLKB vizija ir misija (2007)


VLKB vizija– būti bendruomene, kuri yra Dievo garbei palaiminta gausių vaisių ir pasirengusi sutikti Jėzų Kristų.

VLKB misija yra kartu sekti ir rodyti gyvąjį Jėzų.


Ši vizija ir misija - tai kelias į kitokią dvasinę būseną ir gyvenseną, kurią mums siūlo Kristaus Evangelija.
Dabartiniai mūsų aplinkos žmonės labai pasitiki savimi, yra prisirišę prie trumpalaikių materialių dalykų arba jų žūtbūt siekia; šiuo metu lietuviai turi galimybę savo darbu pasiekti ekonominės gerovės. Visuomenė yra mobili, greitai keičiasi požiūriai ir vertybės. Jų dvasinė būsena silpna ir permaininga, neišpuoselėta, vartojimas ir materialių poreikių tenkinimas užgožia dvasinius dalykus. Religingumas pasireiškia daugiau noru atrasti tautinį identitetą (tradicija) arba paieškomis, kaip praplėsti asmenines galias, pagerinti kūno sveikatą bei jo galias.
Dabartinėje Lietuvos visuomenėje krikščionių tikėjimas neretai laikomas sentelėjusiu, nuobodžiu ir apribotu siaurų dogmatiškų pažiūrų.
Tikinčiųjų bendruomenės ne itin pastebimos, dažniausiai negausios, be materialinių išteklių, per emigraciją praradusios daug darbingų ir kūrybingų žmonių, tačiau laikosi vis atsinaujinančios iniciatyvos dėka. Jos vis dar reikalauja daug dėmesio ir ekonominės bei dvasinės pagalbos iš užsienio, sunkiai save išlaiko pačios.
Bendruomenės, kurios auga ir plečiasi, tai daro dėl savo sugebėjimo pasiekti ir padėti žmonėms patenkinti jų fizinius, emocinius ir dvasinius poreikius. Naujos iniciatyvos – naujos bažnyčios – dažniausiai kuriasi padedant atvykusiems užsieniečiams misionieriams. Iš vietinių bažnyčių yra vos keletas misionierių į svetimus kraštus.
Religingumo skleidimas vyksta daugiausia per gerus darbus, kalbant apie bendražmogiškąsias vertybes, minint Dievą, tačiau vengiant minėti Jėzaus vardo ar skelbti Evangeliją.


VLKB vizija– būti bendruomene, kuri yra Dievo garbei palaiminta gausių vaisių ir pasirengusi sutikti Jėzų Kristų.


Vizija yra įkvepiantis ateities paveikslas. Sukurdama šią VLKB viziją, Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios taryba savo sprendimą grindė įsiklausiusi į VLKB narių išreikštą nuomonę, kokią bažnyčią jie norėtų matyti ateityje, bei remdamasi Apaštalų bažnyčios pavyzdžiu, matydama jų tikėjimą, lūkesčius ir darbus.

Pirma, tai bendruomenė Dievo garbei palaiminta gausių vaisių.
Gausūs vaisiai. Mes matome save augančius kaip auga šeimos, natūraliai iš savo bendruomenės
vidaus, vienai bendruomenei pasiekiant jos ribas ir išaugant į kelias kitas bendruomenes, kurios
savo ruožtu vėl priauga savo „netektį“, ir užaugusios iki jai duotos ribos dalijasi į kitas tikinčiųjų
bendruomenes.
Jėzus yra kalbėjęs apie sėjėją ir grūdus, kurie krito į žemę: vieni iš jų buvo paukščių sulesti, kiti sudygę greitai nuvyto, dar kiti buvo erškėčių nusmelkti ir tik kai kurie sudygo duodami trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą derlių (pgl Mk 4,3-9). Grūdas Jėzaus palyginime savo pašaukimą išpildo išdygdamas ir vietoj savęs subrandindamas kitus trisdešimt, šešiasdešimt ar šimtą grūdų. Panašiai ir tikinčiųjų bendruomenė būdama tinkamoje dirvoje duoda gausių vaisių. Šioje vizijoje mes matome save duodančius gausių vaisių. Kaip mes tai suprantame? Mes turime augti mūsų bažnyčios narių brandumu ir gausumu. Mes turime bręsti, kad patys būtume tie grūdai, kurie gali išauginti naujus grūdus, ir augti skaičiumi pagal pateiktą Evangelijos palyginimą. Mes manome, kad VLKB duos pagrindus kitoms tikėjimo bendruomenėms, kurios augs aplink save suburdamos trisdešimt, šešiasdešimt ar šimtą bažnyčios narių. Siekdami šios vizijos, mes brandinsime lyderius, kurie augins ir prižiūrės jiems patikėtas grupes.
Savo vizijoje mes matome save ne kaip gausią bendruomenę, susirinkusią po vienu stogu, o kaip
artimai susijusias bendruomenes visuomenėje, kartais susitinkančias kartu galingai šlovinti
Viešpatį, bet kurių viduje bendravimas yra šiltas ir asmeniškas, esti terpė puoselėti artimus
broliškus santykius ir brandinti tikėjimą.
Palaiminta. Kaip bažnyčia, mes norime būti Dievo palaiminta gausių vaisių, turime teisę tikėtis palaiminimų, apie kuriuos yra kalbama Biblijoje ir kuriuos Jis yra mums numatęs. Dievas, sukūręs žemę ir joje apgyvendinęs žmogų, norėjo jį palaiminti. Dievas laimino žmonių šeimą, laimino santykius, jų darbus ir per Abraomą pažadėjo palaiminti visų tautų žmones (Pr 12, 3). Kiekvienas žmogus savo gyvenime siekia Dievo palaiminimo, tik jį supranta skirtingai.
Dievo garbei. Šią viziją mes pradedama fraze „Dievo garbei palaiminta ...“, kas patikslina, kokio palaiminimo mes norime. Žmonės linkę nukrypti į įsitikinimą, kad palaiminimas – tai įgeidžių patenkinimas. Mes trokštame tik tokio palaiminimo, kuris duoda Dievui garbę, palaiminimo, liudijančio, kad Dievas yra mūsų tarpe. Tai yra galutinė mūsų gyvenimo intencija, palaiminimas, kurio trokštame žemėje, ir palaiminimas, dėl kurio gyvename viltimi Kristuje.

Antra, tai bendruomenė pasirengusi sutikti Kristų.
Būti pasirengusiam sutikti Kristų yra nuolatinė dvasinė nuostata, kuri formuoja žmogiškąsias vertybes ir skatina gyventi vengiant nuodėmės bei augant šventume. „Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44). Pranašai skelbė: „Viešpaties diena ateina, ji jau arti“ (Jl 2, 1). Jėzus perspėjo: „Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“ (Mt 25, 13). Pirmojo amžiaus Apaštalų bažnyčia buvo budinti ir pasirengusi sutikti Kristų. Jėzus ne kartą yra mokęs apie budėjimą ir šeimininko laukimą. Jis sakė palyginimus apie mergaites, kurios budėjo ir laukė jaunikio (Mt 25, 1-13), apie tarnus, kurie budėjo ir laukė sugrįžtančio šeimininko (Lk 12, 35-40). Pirmieji krikščionys gyveno tikėdami, kad štai tuoj tuoj Kristus sugrįš. Jie buvo pasirengę sutikti Kristų. Jų dvasinė būsena buvo laukimas, budėjimas bei pasiruošimas, kokios ir mes šiandien siekiame, būdami 21 amžiaus Kristaus sekėjais.


VLKB misija yra kartu sekti ir rodyti gyvąjį Jėzų.

Misija yra tai, ką darome, kad pasiektume viziją, kurią mes regime. Biblija nemažai kalba apie tai, kokia yra tikinčio žmogaus misija gyvenant šiame pasaulyje. Tikimės, kad vykdydami tokią misiją ir būdami jai atsidavę, pasieksime viziją, kurią mes regime.

Kartu. Šiame misijos pareiškime labai svarbus žodis „kartu“. Tai išreiškia bendruomeniškumą, vienybę ir sutarimą. Kartu mes sekame Jėzumi ir juo sekdami esame bendruomenė, sujungta ir sutvirtinta vieno tikėjimo.
Sekti. Žodyje „sekti“ slypi keturios iš penkių bažnyčios funkcijų. Kartu sekdami Kristų mes mokomės iš jo (mokinystė), mes tarnaujame (tarnystė), mes bendraujame jo bendruomenėje (bendravimas) ir šloviname Dievą (garbinimas).
Rodyti. Ši penktoji bažnyčios funkcija skatina mus būti aktyvius krikščionis, skelbiančius evangeliją, turinčius gyvenimo nuostatą dalytis šiuo brangiausiu mūsų gyvenime santykiu (ryšiu). Kalbančiųjų apie gerumą, dosnumą ir kitas vertybes mūsų visuomenėje yra daug, tačiau parodančių šių vertybių šaltinį Jėzų Kristų, labai mažai, kaip ir mažai suprantančiųjų, iš kur visos jos kilo. Mes liudijame žmonėms apie Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Mes esame atviri ir patys rodome, kaip sekame Kristų. Savo misija rodydami gyvąjį Jėzų, mes paklūstame Didžiajam Priesakui, kuriuo Jėzus liepė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.”(Mato 28, 19-20)
Gyvąjį Jėzų. Kiekvienas žmogus, turi ateiti į gyvą santykį su Jėzumi ir šį santykį puoselėti. Tai reiškia, kad mes kalbame apie tikrąjį santykį su Jėzumi. Mūsų įsitikinimu jis yra gyvas, Jis yra savo Kūno – Bažnyčios – galva, Jis jai vadovauja, Jis Šventosios Dvasios galia padeda mums gyventi Dievo garbei.

Mes tikimės, kad kartu sekdami ir rodydami gyvąjį Jėzų tapsime bendruomene, kuri yra Dievo
garbei palaiminta gausių vaisių ir pasirengusi sutikti Jėzų Kristų.

2007-02-27

Arnoldo Jalianiausko muzikinis albumas "Gyvenimo Kely"

Taigi, mūsų brolis Arnoldas Jalianiauskas bendruomenėje tai prasitaria apie savo kūryba, o su plačiąja visuomene tai nelabai draugiškai elgiasi - išleidžia labai nuostabių dainų albumą ir neskuba jo pristatyti. Bandome jam padėti. Albume yra 13 dainų:

1. Broliui

2. Gegutėla tu

3. Keistas ruduo

4. Lopšinė

5. Vidurnakty...

6. Einu...

7. Per pasaulį keliauja žmogus

8. Tyra meilė

9. Per lūžtantį ledą

10. Dejonė

11. Raudų kalnely

12. Namo

13. Gyvenimo kely
Atsisiųsti garso pavyzdį >>
Dėl įsigyjimo kol kas, atrodo, teks kreiptis į patį Arnoldą:

arnoldas [kringeliukas] lkb [taškiukas] lt

mob. 867411071
-----------------------
Taip pat vis dar galite įsigyti ankstesnį Arnoldo albumą "Himnas meilei". Pastarojo galite teirautis įvairiose vietose, pvz.:

GNC

Krikščioniškas knygynas

Look

2007-01-16

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 dienomis rengiama kasmetinė Maldos už viso pasaulio krikščionių vienybę savaitė. Šį kartą savaitės tema yra žodžiai iš Evangelijos pagal Morkų: „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba" (Mk 7, 37).


Maldos savaitės istorija siekia 1857 metus, kai Asociacijos, skirtos krikščioniškojo pasaulio vienybės palaikyti, iniciatyva susirinko anglikonų, katalikų ir stačiatikių Bažnyčių atstovai maldai už šią vienybę. Kada šią savaitę rengti, buvo apsispręsta ne iš karto: pradžioje ji vyko atskiruose regionuose, po to buvo sutarta dėl konkretaus laiko – savaitė, užsibaigianti apaštalo Pauliaus Atsivertimo diena, kuri Vakarų pasaulyje minima sausio 25-ąją.


Nuo 1966 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitė minima visame pasaulyje ir rengiama daugiau nei 70-tyje pasaulio šalių.


Pagal 40-ties metų praktiką, šie maldos susitikimai kasmet turi bendrą temą. Šių metų tema buvo pasiūlyta Pietų Afrikos krikščionių, ir ją patvirtino Pasaulio Bažnyčių taryba, esanti Ženevoje, ir Romos Katalikų Bažnyčios Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei remti.


Toks kasmetinis ekumeninis susitikimas padeda suprasti, kas jau nuveikta krikščionių vienybei stiprinti, apmąstyti esamas problemas ir įsitikinti bendros maldos būtinybe ne vien teologine, bet ir praktine prasme. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20)


Skelbiame ketvirtadienį prasidėsiančios ekumeninės savaitės renginius Vilniuje ir krikščionių kvietimą bendrai maldai:


Sausio 18d., ketvirtadienį, 18.30 val. Tikėjimo Žodžio bažnyčioje


Gilužio g. 15 (Pilaitė, važiuoti 47 ar 54 autobusais).


Sausio 22 d., pirmadienį, 18.30 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20).


Sausio 24 d., trečiadienį, 18.30 val. - Ekumeninis maldos vakaras Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39/6).


Sausio 25d., ketvirtadienį, 18.00 val. Šv. Jonų bažnyčioje (įėjimas iš Šv. Jono gatvės)


Bernardinai.lt

2007-01-05

Interviu

Eugene Peterson


Eugene Peterson 29 metus tarnavo pastoriumi Kristaus, Mūsų Karaliaus presbiterijonų bažnyčioje Bel Air mieste, Marylando valstijoje, JAV.

Jis yra parašęs daug knygų apie krikščionišką gyvenimą ir pastoracinį tarnavimą, tačiau labiausiai žinomas kaip Biblijos The Message, išverstos į šiuolaikinę kalbą, vertėjas.


Kas jums padeda išlaikyti gyvą santykį su Dievu?


Atsakymas yra trumpas - padeda Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol tai supratau. Aš esu visas permirkęs tokios krikščioniškos kultūros, kurioje buvo be galo daug patarimų, kaip reikia išlaikyti „gyvybingą“ santykį su Dievu. Aš daug ką kartojau ir dariau tai, ką kiti man patarė daryti, ir tapau geras mėgdžiotojas. Tačiau, kai man atrodė, kad kuo geriau tai sekasi daryti, tuo labiau kentėjo mano santykis su Dievu.

Pagaliau aš pradėjau suprasti, apie ką bažnyčia mokė amžių bėgyje, ir tai yra apie tai, kad Dievas pats mūsų ieško ir traukia mus į bendravimą su savimi ir į bendradarbiavimą jo darbuose. Aš supratau, kad jis yra labiau suinteresuotas dėl santykio su manimi, negu aš dėl santykio su juo. Aš nusiraminau. Tuomet pradėjau siekti ramybės, klausymosi ir paprasto paklusnumo. Aš tapau mažiau susirūpinęs „palaikyti mano santykį su Dievu gyvu“, ir pradėjau pastebėti, kad tapau pajėgesnis pastebėti ir dalyvauti tuose Dievo darbuose, kuriuos darė Dievas per santykius su manimi.

  Adaptuota The Professional Template tema