2007-09-18

Pamokslas 09-16. 1 Tesalonikieciams 2:13-20

VLKB pamokslas, pastorius Artūras Rulinskas 2007-09-16 1 Tes 2:13:20 13 Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę iš mūsų išgirstąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji. 14 Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo Bažnyčių Judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje, nes tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, 15 kurie nužudė Viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persekiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, 16 nes draudžia mums skelbti pagonims, kad šie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką, ir ant jų krinta galutinė Dievo rūstybė.17 O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų ­ žinoma, tik kūnu, ne širdimi, ­ be galo pasiilgę, labai troškome išvysti jūsų veidus. 18 Todėl ruošėmės atvykti pas jus ­ bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, ­ tačiau mus sutrukdė šėtonas. 19 Kas gi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš mūsų Viešpatį Jėzų, kai jis ateis, jeigu ne jūs?! 20 Taip, jūs esate mūsų garbė ir džiaugsmas!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema