2010-06-09

VKUD vaikų šventė "Kelionė į Babiloną"

Praėjusį šeštadienį, Vaikų krikščioniško ugdymo draugija ir Biblijos Baptistų bažnyčia pakvietė vaikus į nuostabią šventę "Kelionė į Babiloną". Mūsų bažnyčios šeimos taip pat prisijungė prie šio renginio ir užbaigė šiuos mokslo metus. Vaikai klausė Biblijos istorijos, giedojo giesmes, varžėsi tarpusavyje, kartu valgė ir žaidė.


2010-06-07

Prie Jėzaus


Prie Jėzaus. Jn 19, 25
Pagaliau mes stabtelime tik ties dviem žodžiais – prie Jėzaus. Iš tiesų svarbiausia ir yra tik prie Jėzaus. Taip, mūsų vaizduotėje Kristaus vaizdas labiausiai įsimenamas per kryžių – nukryžiuotas ant kryžiaus. Bet tai tik jo gyvenimo tarpsnis, kuriuo jis ypač kentėjo ir Dievui atpirko visų tautų žmones. Jėzus yra kur kas daugiau, todėl pažinti Jėzų reikia Dievo žodžio ir viso Rašto, per kurį jis yra apreikštas, kontekste, kad Kristaus kryžius būtų mūsų širdies, o ne patalpų sienų ženklas. Jėzus savo mokiniams prieš šlovingą mirtį ir po jos kalbėjo: Pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta (Lk 24, 27).  Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie mane (Jn 5, 39). Ką Raštai mums liudija apie Jėzų, kad labiausiai norėtume būti prie jo? Gal kuriose Biblijos knygose Jėzaus portretas nėra toks aiškus, tačiau vis dėlto jis yra.

  Adaptuota The Professional Template tema