2014-01-15

Lietuviai įsilieja į pasaulinę broliškųjų menonitų šeimą.

http://www.mennoworld.org/2014/1/20/lithuanians-join-global-mb-family/Iš leidinio „Menonite World Review“ („Menonitų pasaulio įvykių apžvalga“) 

Lietuviai įsilieja į pasaulinę broliškųjų menonitų šeimą. Po ilgų komunistinio jungo dešimtmečių šalyje kuriasi tikinčiųjų bendruomenės.
 Gladys Terichow (Kanados BM bažnyčių konferencija)

Laisvųjų krikščionių bažnyčia Lietuvoje, jungianti septynias tikinčiųjų bendruomenes šalyje, gegužės mėnesį bus priimta į Tarptautinę broliškųjų menonitų bendriją. Oficiali priėmimo ceremonija vyks per Tarptautinę broliškųjų menonitų konferenciją Angolos sostinėje Luandoje.

„Lietuviai nori įsilieti į pasaulinę broliškųjų menonitų (toliau tekste – BM) šeimą todėl, kad jiems nesvetimi mūsų Tikėjimo išpažinime išdėstyti teologiniai teiginiai“, - sako Tarptautinės BM bendrijos (angl. ICOMB) vykdomasis direktorius Davidas Wiebe. „Jie nori būti taiką skleidžianti bažnyčia. Jiems anabaptistų taikos pozicija be galo svarbi, jų tikėjime įsišaknijusi nuo pirmosios dienos.

“ Per bandomąjį dvejų metų terminą D. Wiebe Laisvųjų krikščionių bažnyčiose Lietuvoje lankėsi du kartus – 2012 m. balandį ir 2013 lapkritį, o bendruomenės savo ruožtu siuntė atstovus į kasmetinius susitikimus per tarptautines konferencijas.

D. Wiebe pasakoja, kad LKB bendrijas daugiausiai sudaro jaunos šeimos, degančios troškimu gyventi tikėjimu ir dalytis tuo tikėjimu su kitais. Po ilgų komunizmo ir oficialaus ateizmo dešimtmečių šių bendrijų nariai – vieni iš daugelio kitų lietuvių, trokštančių steigti naujas tikinčiųjų bendruomenes laisvės dvasioje, kartu šlovinti Dievą ir įsitraukti į evangelizacinį darbą. D. Wiebe sakosi esąs įkvėptas ir padrąsintas, matydamas, kaip lietuviai gyvena tikėjimu šalyje, garsėjančioje dideliu savižudybių skaičiumi, prasta ekonomine padėtimi, gausėjančiu našlaičių ir likimo valiai paliktų vaikų skaičiumi bei bėdomis, susijusiomis su piktnaudžiavimu alkoholiu ir pan.

„Šios nedidelės bažnyčios, kurias sudaro 40-50 tikinčiųjų, darbuojasi visuomenės labui, aktyviai įsitraukdamos į įvairias jaunimui skirtas programas bei vasaros stovyklų veiklą,“ – toliau pasakoja D. Wiebe. „Viena bažnyčia netgi turi dienos centrą, skirtą rizikos grupei priskiriamiems vaikams. „Dievo Dvasia nuolatos veikia, ir jaunimas per Kristų atranda savo kryptį, aplink siautėjant chaosui.“
Dvasinio mokymo, patarimų bei kitokios paramos bažnyčios Lietuvoje jau daug metų sulaukia iš Lietuvoje gyvenančių menonitų šeimų, BM misijų, Rytų menonitų misijos, menonitų bažnyčių Vokietijoje bei individualių rėmėjų Kanadoje ir JAV.

Vienijantį vaidmenį neabejotinai atlieka ir Klaipėdoje esanti mokymo įstaiga – tarptautinis universitetas LCC, įsteigtas kaip Krikščioniškojo fondo koledžas 1991 m. (Steigėjai Art DeFehr, River East BM bažnyčia Vinipege (Kanada), Otonas Balčiūnas (Lietuva) ir Johannes Reimer (Vokietija).) Šios mokymo įstaigos internetinėje svetainėje skelbiama, kad tai vienintelis toks krikščioniškasis humanitarinių mokslų universitetas visoje buvusios Tarybų sąjungos teritorijoje. 50 % visų studentų (jų yra apie 600) sudaro jaunimas iš Lietuvos. Trečdalis dėstytojų iš Lietuvos, kiti du trečdaliai – iš Vakarų Europos, Kanados ir JAV. D. Wiebe teigimu, per universitetą užsimezgusios draugystės gimdo susidomėjimą Laisvųjų krikščionių bažnyčiomis Lietuvoje, norą susipažinti su menonitų tikėjimu ir įsilieti į pasaulinę BM šeimą. „Universitetas yra toji terpė, kur daugelis atranda tikėjimą Kristumi, o vėliau tame tikėjime auga ir bręsta,“ – sako D. Wiebe.

http://www.mennoworld.org

Vertė Rūta Rušinskienė

  Adaptuota The Professional Template tema