2012-12-12

Naujas Biblijos leidimas

Džiaugiamės gera žinia ir rekomenduojame LBD naują 2012 m. Biblijos leidimą.


Ifnormacija apie naują leidimą:
●Specialus patogus skaityti šriftas
●Akiai mieli viršeliai
●Praktiški viršeliai su užtrauktuku
●Spalvoti žemėlapiai, parengti
Norvegijos Biblijos draugijos ir
Oksfordo kartografų
●Aiški chronologinė lentelė, sukurta Suomijos Biblijos draugijos
●Biblijos studijavimui svarbus hebrajų kalendorius, matavimo
vienetų, laiko, pinigų ir Šventojo Rašto kanono lentelės
Kaina LBD knygynėlyje: Biblija kietu viršeliu - 70 Lt.; Biblija su
užtrauktuku - 109 Lt. Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16A-117. Knygas galime
atsiųsti į bet kurią Lietuvos vietą, o įsigyjantiems už 150 Lt. ir daugiau -
siuntimas nemokamas iki gruodžio 31d. Užsakymus galima pateikti
www.BiblijaTau.lt ir tel. 85 2652656, 869857882 ir knygos@biblijosdraugija.lt
Kitos populiarios knygos: Kalėdų žvaigždė - 8 Lt., Jėzaus gimimas - 6 Lt.,
Biblija vaikams - 19 Lt., Sumaišyk ir vėl surink Bibliją - 9 Lt.
 
 

2012-11-28

Kalėdinis renginys vaikams

Rekomenduojame!
Kalėdų šventė vaikams ir visai šeimai
DIDŽIAUSIA DOVANA
"Siemens" arena
Gruodžio 26 d. 13 val.

2012-10-26

Anabaptizmo puoselėjimas sekuliarioje visuomenėje


Pažintis su šiandieninės Europos menonitais
Alle G. Hoekema [1]

2011 m. rugsėjo mėn. Pasaulinės menonitų konferencijos delegacija Koinonia aplankė Olandijos menonitus. „Deja, nelabai turime kuo jus nudžiuginti,“  - prisipažinome mes. Paskui delegacijos nariams pasakojome, kad krikščionybė Europoje – ypač šiaurinėje ir vakarinėje jos dalyse – išgyvena krizės laikotarpį. Krizę patiria visos denominacijos, nors sekmininkams, kai kuriems evangelikams ir daugumai migruojančių bažnyčių sekasi kiek geriau. Tačiau visi kiti patiria tapatybės krizę, skaičiai mažėja, bažnyčios susiduria su naujais dėl to kylančiais sunkumais.
            Tačiau kad ir kaip ten būtų, nereikia pamiršti, kad istoriškai Europa šiaip ar taip yra anabaptizmo lopšys. Šis judėjimas XVI a. pradžioje prasidėjo iškart keliuose kraštuose. Tai buvo era, kai žmonija pasijuto pribrendusi pasaulėžiūros permainoms, nusistovėjusių politinių ir socio-ekonominių struktūrų kaitai. Pakilo tokie didieji reformatoriai kaip Liuteris ir Cvinglis. Jų idėjas beregint kritiškai vertinti ėmėsi žmonės, vėliau tapę anabaptizmo pradininkais. Anabaptistų judėjimas augo ir plėtėsi, atlaikė persekiojimus ir migravimo sunkumus. XX a. įvairios anabaptistų grupelės patyrė atsinaujinimą, iš naujo atrado savo šaknis ir grįžo prie jų. Deja, pastaraisiais dešimtmečiais pastebimas gan ryškus nuosmukis ir nykimas.


Vaikai Olandijos menonitų bažnyčios 200 metų jubiliejaus minėjimo šventėje

Europos menonitus galima suskirstyti į keturias grupes:
            Šveicarijos, Pietų Vokietijos ir Prancūzijos menonitai pasižymi paprastu, Šv. Raštu grįstu tikėjimu, kuriam anksčiau nemažą įtaką darė pietizmas, o pastaruoju metu – evangelikalizmas. Daugelis šių tikinčiųjų protėvių, religinio persekiojimo genami, 1711 metais bėgo į Olandiją ir Ameriką. Šių menonitų sutiksite kaimo vietovėse, dauguma jų – puikiai integravęsi į visuomenę. Jie deda pastangas, kad būtų labiau pastebimi ir ne tokie tylūs savam krašte.

2012-10-18

Susitikimas su CBSI Europos regionu vadovu Glenu ir jo žmona Dajana Kolardais
2012 spalio 17 d. vakare mūsų bažnyčioje viešėjo CBSI Europos regiono direktorius Dr. Glenas ir Dr. Dajana Kolardai. Abu tarnauja Dievui nuo pat jaunystės (Jei gerai pamenu, susituokę jiedu jau 47 metus!). Glenas iš pradžių dirbo švietimo srity, vėliau pastoriumi, paskui misionieriumi, o, nutrūkus misijų finansavimui, ėmėsi atsakingų CBSI tarnystės direktoriaus pareigų. 

Dajana Kolard – ištikimoji jo palydovė visus tuos metus. CBSI – Tarptautinės bendruomeninės Biblijos studijos – tarnystė užgimė Anglijoje, iškilus poreikiui labiau pažinti Šv. Raštą, prieš 33 metus. Vėliau tarnavimas išplito ir sėkmingai prigijo JAV. Iš tenai išplito po visą pasaulį, šiandien veikia 75 šalyse. Glenas dalinosi, kad Rytų Europoje tarnauti pradėjo visai neseniai, todėl ir grupelių šiame regione labai maža. Pavyzdžiui, Rusijoje kol kas studijuojančių CBSI priskaičiuojama vos 1000 (lyginant su JAV, kur yra šimtai tūkstančių studentų, tai saujelė). 

Glenas pabrėžė, kad visiems krikščionims skirta būti Kristaus mokiniais, eiti į pasaulį ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones. Taigi išskirtinis mokinio bruožas yra tas, kad jis eina ir padaro mokiniu kitą, o tas, savo ruožtu, tapęs mokiniu, irgi ieško būdų, kaip mokiniais padaryti aplinkinius. Taip Kristaus mokinių daugėja, plečiasi Dievo karalystė, krikščionys neša vaisių. Glenas pateikė Šv. Patriko pavyzdį. Šv. Patrikas – Airijos apaštalas, jo misija tenai truko nuo 432 iki 461 metų. Jo tarnystės metais į tikėjimą atsivertė labai daug airių, buvo įsteigta nemažai tikėjimo bendruomenių. Šv. Patrikas į jas ragino priimti visus – tiek tikinčius, tiek netikinčius, kurie patyrę tikėjimo namiškių meilę, galėdavo pasilikti, tapti mokiniais ir daryti mokiniais kitus savo artimuosius. Glenas teigė, kad vėliau bažnyčioje viskas apsivertė aukštyn kojom: pradėta  neteisingai žiūrėti į žmones. Krikščionys pradėjo priimti tik tuos, kurie tiki. Tačiau tai klaidinga nuostata. Geriausias pavyzdys mums čia, aišku, Kristus, kuris pašaukė apaštalus, kai jie dar buvo netikintys, kai buvo paprasti žvejai. Jie ilgai sekė paskui Kristų, patyrė Jo meilę, regėjo Jo stebuklus ir galiausiai įtikėjo ir kiekvienas pripažino: „Tu mano Viešpats.“ Tada apaštalai ėjo į pasaulį, skelbė evangeliją, darė mokiniais visų tautų žmones. 

2012-10-15

Laisvė šeimoje

Jurga Jalianiauskienė


                      Manęs buvo paprašyta pasidalinti pamąstymais apie laisvę šeimoje. Keista iš pradžių man pasirodė ši mintis. Nelabai supratau kuriuo aspektu reik į tai pažiūrėti. Laisvė Kristuje - suprantama, Kristus šeimoje - įsivaizduoju. O ką reiškia laisvė šeimoje?

                      Galvojau apie save. Kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad laisvė man - yra priimti Dievo valią sąmoningai ir nuspręsti paklusti. Daryti kažką ne todėl, kad reikia, kad privalau, kad taip sutvarkyta ir tiesiog taip turi būti. Ne todėl, kad tai mano pareiga, kaip žmonos, kaip mamos. Bet daryti todėl, kad savanoriškai sutinku paklusti ir priimti Dievo tvarką, Jo planą, suteiktas aplinkybes, daryti ar elgtis kažkaip, nes Dievui tai patinka, džiugina Jo širdį. Iš meilės Dievui. Laisvė - pasirinkti. 

                      Dievas davė žmogui laisvą valią. Jis gali rinktis. Čia nėra "privalai", "turi", "reikia" ir „be atsikalbinėjimų”. Taip, Dievas įsako, tačiau vis tiek žmogui palieka pasirinkimą - ar paklusti ir vykdyti, ar nepriimti. Pastebėjau savy, kad kai pervargstu nuo buities, ima kirbėt mintys viduje: “Ai, nieko nedarysiu, nieko nereikia. Ko aš plėšausi, stengdamasi tobulai viską atlikt? Dievas ir taip mane myli, aš neprivalau kažko įrodinėt, man nereikia užsitarnauti Jo meilės darbais, ne tuo juk viskas pagrįsta”. Paradoksas, kad nors tai ir yra tiesa, bet yra pavojus, kad šitos mintys mane nuves į atsiskyrimą, autonomiją, savanaudiškumą ir išdidumą šeimyniškių atžvilgiu. Labai slidi šita riba. Bet aš kalbu konkrečiai apie save. Būna, kad tai priverčia nusižeminti ir iššaukia nuolankumą ("Dieve, ačiū Tau, kad nepaliauji manęs mylėjęs, kai nesistengiu ir net neturiu jokio noro tarnauti kitiems. Kokia nuostabi Tavo meilė ir didi Tavo malonė man!").
Mieli Tarptautinių bendruomeninių Biblijos studijų lyderiai!

Pranešame, kad šią savaitę Vilniuje viešės CBSI Europos padalinio vadovas Glenas Kolardas su žmona Diana. Maloniai kviečiame į neoficialų bendravimo vakarą su vakariene. Glenas dalinsis savo vizija
dėl šių Biblijos studijų plėtros Lietuvoje. Susitikimas vyks spalio 17 dieną, trečiadienį, 18 val. Krivūlės 12 A.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir sutuoktinius bei studijų dalyvius, norinčius daugiau sužinoti apie Tarptautines bendruomenines Biblijos studijas (CBSI).

Lauksime Jūsų.

Marieta Smit
CBSI atstovė Lietuvoje.

2012-10-01

Biblijos studijų vakarai

Mielieji,

Jeigu jūs norite geriau pažinti Dievo Žodį - Bibliją.
Jeigu jums norisi susitikti dažniau, nei tik sekmadieniais.
Jeigu norite susirasti draugų ir žinoti, kas vyksta brolių ir sesių gyvenimuose.

Prisijunkite prie vienos iš Biblijos studijų grupelių!
Rugsėjo mėn. grupelės susirinko ir susibūrė miesto centre ir Šeškinėje. Jeigu jums nepatogi nei viena iš šių vietų, pasikvieskite pas save į namus. Galite kreiptis į Indrę Kupstienę.

Centro grupelė renkasi trečiadieniais, bažnyčios biure, Krivūlės g. 12A. Vakaro pradžia 18 val. Studijuojame Jozuės knygą iš Senojo Testamento. Atsakingi už grupelės gyvavimą Vita R., Jekaterina J. ir Marius Z.

Šeškinės grupelė taip pat renkasi trečiadieniais, adresu Buivydiškių 8-24. Vakaro pradžia 18 val. Studijuojame Laišką Galatams iš Naujojo Testamento. Grupelės vadovės Dovilė J. ir Skaidra K.
2012-09-10

2012-08-15

Moterų konferencija 2012 "Jo ištikimoji meilė amžina" Ps. 118, 29 Rugsėjo 22-23, Dubingiai

Šiais metais kviečiame Jus į jubiliejinę, jau 10-ąją Moterų konferenciją. Trokštame kartu švęsti Dievo malonę, džiaugtis Jo meile ir ištikimybe, kurią patyrėme per praėjusį dešimtmetį. Norime dalytis liudijimais apie tai, kaip Dievo meilė apsireiškė per kasdienius stebuklus, pakeitusius mus, nulėmusius mūsų gyvenimo įvykius.

Remdamosi 118 psalme kviesime geriau suvokti Dievo meilę. Kaip ją įžvelgiame, kaip priimame savo kasdienybėje, išgyvendamos sunkumus ir išbandymus? Ar iš tiesų esame persmelktos tinkamo supratimo, kuris veikia mūsų savivertę ir elgseną?

Dievo Žodžiu konferencijoje dalysis didelę patirtį tikėjimo kelionėje ir tarnystėje turinti viešnia iš JAV – Terry McCarty. Terry ilgą laiką dirbo dėstytoja Kinijos, Rusijos, vėliau – Olandijos aukštosiose mokyklose, Nigerijoje ir Afganistane. Nuo 1996 m. dirba Tarptautiniame krikščioniškųjų studijų universitete (www.iics.com). Nuo 2010 m. kartu su vyru gyvena Lietuvoje, dirba Lietuvos edukologijos universitete. Pora turi du jau suaugusius vaikus ir tris vaikaičius.

Data: konferencija vyks 2012 m. rugsėjo 22–23 d.
Vieta: Seminarų ir konferencijų centras “Dubingiai”, Ginaičių km., Dubingiai, Molėtų r.
Registracija: užsiregistravusioms iš anksto – palankesnė kaina.
Konferencijos mokestis vienam asmeniui registruojantis
· iki rugsėjo 10 d – 150 lt
· rugsėjo 11–18 d. – 170 lt

Sumokėti galite pavedimu į žemiau nurodytą sąskaitą:
Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia
Įmonės kodas: 9210063
Įmonės adresas: Subačiaus 6–30, Vilnius
Sąsk. Nr. LT76 7300 0100 7592 0976

Mokėjimo paskirtis: auka už konferencijos dalyvę(-es) (Vardas, pavardė)
Į kainą įskaičiuota dviejų dienų konferencijos programa, dviejų dienų maitinimas ir nakvynė puikiame viešbutyje

Jeigu turite klausimų, galite skambinti Vitai Rulinskienei el.paštu vita.rulinskiene@gmail.com

Organizatoriai: Konferenciją rengia Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios moterys su kitomis LKB narėmis. Daugiau informacijos apie mus galite rasti internete:
www.lkb.lt

www.moterukonferencija.blogspot.com

2012-07-24

Ką veiksi per atostogas?

Dovilė Jakaitytė
Kaip ir kasmet kiekvienas skaičiuojame mėnesius, savaites, dienas, o galiausiai ir valandas, iki tos dienos, kai prasidės atostogos. Ką veiksi per atostogas? Argi ne dažnas aplinkinių klausimas ruošiantis pailsėti nuo kasdienių veiklų?
Iki šiol kiekvienos mano atostogos buvo labai turiningos – studentų stovyklos Lietuvoje, patarnavimas Ispanijoje „Santjago de Compostela“ keliu keliaujantiems piligrimams, dalyvavimas vaikų stovykloje Gruzijoje. Kokios bus šios vasaros atostogos?
Šių metų žiemą sėkmingai baigiau mokslus, tačiau, kad tai įvykdyčiau turėjau pasiimti ne mažai laisvų dienų nuo darbo. Taigi rezultatas - beveik visos apmokamos laisvos dienos išnaudotos. Liūdnoka, kol kiti aplink planuojasi, kaip praleisti tas ilgai lauktas vasaros atostogas, aš mąstau, kaip man teks visą vasarą kasdien „mėgautis“ Vilniaus panorama...
Tačiau, niekada neverta pasiduoti :) perskaičiavus mano darbo dienas į priekį paaiškėjo, kad liepos pradžioje galiu paimti dvi savaites atostogų. Ura, puoliau jas planuoti! Galvodama apie naują savo širdies užsidegimą – vaikus, paskambinau Modestui (stovyklų koordinatoriui) dėl galimo prisijungimo prie vaikų stovyklos. Sutarta – būsiu vadovė!!!
Ilgai laukta stovykla su vėju atlėkė į mano kasdienybę :) „Šiandien paskutinė mano darbo diena“ - vis su džiaugsmu kartojau sau ir kitiems :) „Ką veiksi per atostogas?“ - klausinėjo bendradarbiai. Pasakojau apie norą dalyvauti vaikų stovykloje. Nužvelgę keistu žvilgsniu, su nuostaba tarė: „Į stovyklą? Per atostogas? Ir dar su vaikais... nuvargsi.“ Keista jų reakcija, tačiau suprantu viena, jie puikiai žino, kaip pailsinti kūną, tačiau visiškai nežino, kaip atgaivinti nuvargusią dvasią, nežino, kad geresnių atostogų nei patarnavimas kitam NEBŪNA!!!
Keletas įspūdžių iš ilgai lauktos vaikų stovyklos:
Nei viena diena neapsiėjo be vadovų komandos susitikimo (tikrai nuostabūs žmonės), vaikiškų giesmelių ryto/dienos/vakaro metu, be bendro laiko siekiant pažinti Dievą, be žaidimų, žygių, maudynių, vakaronės bei džiaugsmo Dievo artumu (nuostabūs vakarai, kai netoliese siautė audros) ir aišku nuostabaus maisto :) Vaikai lipte lipo norėdami švelnumo, rūpesčio, meilės, o tai suteikti gi pats didžiausias malonumas. Patarnauti kitam gera – būni ilgam pasotintas džiaugsmu ir šiluma.
Esu pasiruošusi vėl grįžti į darbą! Ir puikiai žinau, ką noriu veikti per kitas savo atostogas :)2012-07-08

Keičiasi susirinkimų vieta ir laikas

Dėmesio. Nuo liepos 1 d. bendruomenės susirinkimai vyksta sekmadieniais 10:00, Krivulės g. 12a. Žr. žemėlapyje. (Važiuoja 4, 10, 13, 33, 34, 74 autobusai. Lipti Subačiaus stotelėje.)

2012-06-16

 Dienos stovykla vaikams
„Kelkis, šaukis savo Dievo!”
  pagal Jonos knygą 
2012 m., birželio 11-15 d.d.

Pirmoji diena

Pirmą dieną stovykloje mes skaitėme Bibliją ir vėliau atsakinėjome į klausimus raštu iš to, ką skaitėme. Tada buvo sportiniai žaidimai ir, kai visi pavargome ir išalkome, nuėjome gaminti picų. Pavalgę ėjome ramiai pabūti, pažaisti stalo žaidimus, pailsėti. Po valandos išvažiavome į Belmontą. Tenai vaikščiojome po mišką ir apėję „Pažintinį taką“ visi nubėgome į žaidimų aikštelę. Kai prisibėgiojome, labai ištroškome, o gerti neturėjome! Grįžę daug gėrėme ir suvalgėme po porciją ledų.Antroji diena

Tik atvažiavę mes kaip ir pirmą dieną skaitėme Bibliją ir atsakinėjome į klausimus. O vėliau į kompiuterį rašėm labiausiai patikusią eilutę ir atsispausdinome ją. Tada berniukai nuėjo žaisti sportinių žaidimų, o mergaitės piešė su kreidelėmis ant plytelių. Vėliau atėjome į virtuvę gaminti makaronų su mėsos padažu. Kai pavalgėme ir pailsėjome, važiavome prie Balžio ežero. Jį apėję smagiai pasimaudėme ir buvo labai smagu!

                                            
Trečioji diena

Trečią dieną kaip ir pirmas dvi dienas vėl nagrinėjome Bibliją, žaidėm žaidimus, darėm darbelius ir gaminome mėsainius. O kai pailsėjome su autobusu važiavome į Vilniaus senamiestį. Ėjome pro Aušros vartus ir po to pro Rotušės aikštę nuėjome į Katedros aikštę. O galiausiai suvalgę po porciją ledų grįžome autobusu.

Ketvirtadienis

Ketvirtadienį veikėme tą patį ką ir kitomis dienomis: skaitėme Bibliją, žaidėm sportinius, judrius žaidimus ir t.t. Pavalgę vištienos kulšių turėjome ramiai kas ką norėjo veikti, o vėliau ėjome į Vitos darbą t.y. socialinių paslaugų centrą. Ten nunešėme dovanų braškių, pažiūrėjome ką žmonės veikia ir daug kitų dalykų. O atgal grįžome autobusu, nes buvo labai karšta ir visi buvo pavargę.
Penktadienis

Penkta diena buvo kitokia, nes mes pradžiai gaminome braškių tortą , tada skaitėm Bibliją ir po to važiavome į Maišiagalą. Tenai buvo toks dvaras kuriame buvo paroda iš Jonos knygos ir ten buvo pagaminta 7 metrų ilgio žuvis (bet mes nusprendėm, kad ten kašalotas). Ilgai neužsibuvę išvažiavome atgal į Vilnių ir grįžę valgėme lietinius blynus į vienus buvo įdėta dešrelė, o į kitus bananų gabaliukai. Tada jau ruošėmės šventei į kurią buvo pakviesti visų vaikų tėvai. Ten mes žiūrėjome nuotraukas, valgėme tortą.
                                                                                                             Parengė Gerda ir Laura Rušinskaitės Tekstą parengė Gerda ir Laura Rušinskaitės
Nuotraukos darytos Gerdos, Vitos ir Artūro

Gražios jums vasaros, mieli vaikai!2012-06-06

Interviu su Simon Schwarz

Simon Schwarz: „Kartą atkeliavęs į Lietuvą, jau nebegaliu išvykti“ 

Pastaruoju metu gana nemažai kalbama apie savanorystę ne tik Europoje, bet ir čia, Lietuvoje. Įdomumo dėlei peržvelgiau paskutiniuosius savanorių duomenų bazės buk-savanoriu.lt pasiūlymųs – visai neblogai, tik norėk! Na, o šįkart siūlome pašnekesį su savanoriu iš Vokietijos, kuris nuo rudens darbuojasi Lietuvoje, Kauno Laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Apie žavesį Lietuva, išankstinius nusistatymus ir Dievo iššūkius išvedant į „nesaugią zoną“ dalinasi Simon Schwarz.

Papasakok daugiau apie savo gimtąjį kraštą, šeimą, gyvenimą prieš atvykstant. Gyvenu šiaurės Bavarijoje, netoli Niurnbergo. Sakoma, kad vietiniai žmonės šiame Vokietijos regione gana uždari: nebendrauja su užsieniečiais, nežarsto kitiems komplimentų, nemėgsta palikti savo krašto. Šeima užsiima sodininkyste – iš viso jau keturios kartos. Prieš atvykdamas į Lietuvą mokiausi, taip pat dirbau knygyne ir sūrio parduotuvėje šalia mokyklos. Laisvalaikiu dažniausiai susitikdavau su draugais, eidavau į koncertus.

Kaip ir kada atradai Lietuvą? Kas tave sužavėjo?
Pirmą kartą į Lietuvą atvykau 2007 metais per mainų programą. Jau daugiau nei penkiolika metų mano mokykla bendradarbiauja su mokykla Gargžduose. Lietuva buvo pirmoji mano aplankyta užsienio šalis, kurioje nekalbama vokiškai. Patiko tai, kad ji maža ir skiriasi nuo Vokietijos – pamėgau taip, kad atvykau dar kartą po dvejų metų, tada po metų vėl – ir taip kasmet...

2012-05-28

Sekminių šventė ir tikinčiųjų krikštas


Vakar, sekminių sekmadienį, Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios nariai su draugais šventė, garbino Dievą, klausė Žodžio, krikštijosi, bendravo prie vaišių stalo.2012-05-23


Tarptautinės broliškųjų menonitų bendrijos (TBMB) pasitarimo konferencija
 2012 m.  gegužės 16-18 d.

Vieta: Bazelis, Bienenbergo Teologinė seminarija Šveicarijoje.
Dalyviai: Broliškųjų menonitų bažnyčių delegatai ir svečiai iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, Europos, Afrikos, Azijos. Iš viso 26 žmonės.

Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastoriai Valdas Vaitkevičius (Šiauliai) ir Artūras Rulinskas (Vilnius) į šią TBMB pasitarimo konferenciją vyko TBMB generalinio sekretoriaus David Wiebe kvietimu ir įgalioti Laisvųjų krikščionių bažnyčios.

Ši kelionė - tai atsakas į TBMB generalinio sekretoriaus David Wiebe apsilankymą Lietuvoje (š. m. kovo mėn. pabaigoje), siekiant glaudesnių bendrystės ryšių su Tarptautine broliškųjų menonitų bendrija. Trijų dienų pasitarimo konferencijos programoje įvairių šalių delegatai kalbėjo apie tai, kas vyksta jų bendruomenėse, kokias užduotis jie įgyvendina, su kokiais sunkumais susiduria.

Tarptautinė broliškųjų menonitų brolija kasmet plečiasi. Prie jos prisijungia misionierių pastangomis įsikūrusios bažnyčių bendrijos, įvertinusios ir priėmusios broliškųjų menonitų vertybes, darbo principus ir tikėjimo pagrindus. TBMB tikėjimo išpažinimas „Pažinti ir gyventi tikėjimu“ vienija šias bažnyčias į vieną bendriją. Vadovaudamiesi juo tikintieji aiškiai suvokia savo tapatybę, teologinę poziciją, sutaria dėl darbo principų ir bažnyčios misijos vaidmens.

Šioje pasitarimo konferencijoje į TBMB buvo priimta Tailande gyvenančios Kamu žmonių grupės bažnyčia. Ukrainoje besikuriančios broliškųjų menonitų bažnyčios atstovas kalbėjo apie iššūkius ir nuveiktus darbus. Iš Egipto atvykęs krikščioniškos televizijos vadovas pasakojo apie stebuklingu būdu atsiradusią studiją krikščioniškoms laidoms kurti ir transliuoti Egipte.

Mūsų, Lietuvos, Laisvųjų krikščionių bažnyčiai pristatyti taip pat buvo skirtas pusvalandis. Bažnyčių delegatai domėjosi ir džiaugėsi nueitu LKB tikėjimo keliu.

Valandėlei buvome užsukę pas Kristofą Hagelę, kuris su šeima gyvena Bazelyje. Buvo gera girdėti, kad jis jau integravosi ir pilnai toliau darbuojasi Dievo karalystės labui. Konferencijoje dėkojome jį siuntusių misijų ir jį rėmusių bažnyčių vadovams.

Taigi šioje pasitarimo konferencijoje pasitvirtino per beveik du mūsų bendradarbiavimo su broliškaisiais menonitais dešimtmečius susidariusi nuomonė – jie nuolankūs, paprasti, džiaugsmingi, pagarbūs, trokšta skelbti Evangeliją. Buvome šiltai priimti, įdomiai bendravome su broliškaisiais menonitais iš įvairių kontinentų, vildamiesi tolimesne gražia bendryste.


Artūras Rulinskas,
LKB vyskupas
2012 m. gegužės 23 d.

2012-05-04

VLKB Strategijos diena 2012 05 01

Šiltą ir saulėtą pirmąją gegužės dieną bažnyčios taryba kartu su tarnysčių vadovais susitiko bendrauti Artūro ir Vitos namuose. Pirmadienio vakarą kartu studijavome Šv. Raštą ir mokėmės apie lyderį, kaip ganytoją. Kur "ganosi" vadovai? Iš kur jie gauna sau vandens ir  maisto? Kokie pagrindiniai vadovų gundymai? Buvo smagu kartu likti ir nakvynei, ryte keltis su saule ir ruošti pusryčius atvykstantiesiems.
Antradienio rytmetį skyrėme bažnyčios šiandieninės situacijos įvertinimui. Tam naudojome SSGG (Stiprybės-Silpnybės-Galimybės-Grėsmės) metodą. Apie kiekvieną šią sritį kalbėjomės mažose grupelėse, vėliau viską apibendrinome. Taip pat iki pietų ir po jų apmąstėme, ką Dievas "nuveikė" per praėjusius 3 metus mūsų tarpe, vėliau pažvelgėme ir diskutavome apie tai, kokią bažnyčią norime matyti po 3-jų metų.
Kartu pietavome, susitikimo pabaigoje patarnavome vienas kitam Viešpaties vakariene.
Ypatingai dėkojame Stepui Ribokui, Renatai Ramanauskaitei ir Juditai Kriukaitei, kurie ilgai ruošėsi šiam susitikimui, dėjo daug pastangų ir energijos visus suburti ir įtraukti į diskusijas.
Mano nuomone, mūsų tarpe vyravo Kristaus vienybė, kuri vienijo mus Dievo Dvasioje.
Žemiau esančioje nuorodoje, rasite nuotraukas iš šio susitikimo.

VLKB Strategijos diena 2012 05 01


2012-04-19

Pamokslas pagal Izaijo 1,1-17

1 Regėjimas, kurį turėjo Izaijas, Amozo sūnus, apie Judą ir Jeruzalę Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Hezekijo, Judo karalių, dienomis. 2 Klausykitės, dangūs, išgirsk, žeme, nes VIEŠPATS kalba: „Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane! 3 Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias; tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta“. 4 Ai! Nuodėminga tauta, žmonės apsikrovę nedorybėmis, piktadarių palikuonys, ištvirkę vaikai! Jie paliko VIEŠPATĮ, atmetė Izraelio Šventąjį, atsuko jam nugarą. 5 Kodėl vis dar norite būti mušami, – kodėl nesiliaujate erzinti? Visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti. 6 Nuo kojos pado iki viršugalvio neturite jūs sveikos vietos. Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos, – nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos. 7 Jūsų šalis – tyrai, jūsų miestai ugnimi sunaikinti; svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių, – tyrai lyg sunaikintoji Sodoma. 8 Ziono dukra yra dabar lyg trobelė vynuogyne, kaip pašiūrė moliūgų sklype, lyg priešų apgultas miestas. 9 Jeigu Galybių VIEŠPATS nebūtų palikęs mums skurdaus likučio, mes būtume tarsi Sodoma, į Gomorą būtume panašūs. 10 Klausykitės VIEŠPATIES žodžio, Sodomos valdovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko, jūs, Gomoros žmonės! 11 „Negi man reikia jūsų aukų gausybės?“ – sako VIEŠPATS. „Man jau įgriso jūsų deginami avinai ir peniukšlių taukai; neteikia man malonumo jaučių, avių ir ožių kraujas. 12 Kada ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? 13 Netrypkite daugiau mano prieangių! Liaukitės aukoję bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Mėnulio jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo – iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti. 14 Jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi, – jie man našta, kurią pailsau nešti. 15 Kai jūs tiesite rankas, aš nugręšiu savo akis nuo jūsų. Net jei ir ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos visos kruvinos! 16 Nusiplaukite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, 17 mokykitės gera daryti. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą“.

2012-04-10

David`o Wiebe pamokslas (Ef 4,1-6)

ICOMB (International Community of Mennonite Brethren) vadovo David`o Wiebe pamokslas VLKB bendruomenėje 2010-04-01. Pamokslas pagal Ef 4,1-6:
1 Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. 2 Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, 3 uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais. 4 Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. 5 Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6 Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

2012-04-08

Džiaugsmas VIEŠPATYJE1 Ona meldėsi, sakydama: „Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE, mano jėga mano Dievo išaukštinta. Mano lūpos juokiasi iš priešų; džiaugiuosi savo pergale. 2 Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS, tikrai nėra kito šalia tavęs; nėra Uolos kaip mūsų Dievas. ...  6 VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į Šeolą ir prikelia. 7 VIEŠPATS suvargina ir praturtina;  jis nužemina ir išaukština.
8 Jis ištraukia vargšą iš dulkių,  pakelia skurdžių iš šiukšlyno, pasodina jį su didžiūnais, suteikia jam garbingą paveldo sostą. 1 Samuelio 2,1-2.6-8

Kristaus prisikėlimas iš mirties buvo, yra ir liks pribloškiantis dalykas. Net Evangelijose skaitydami pirmųjų prisikėlimų liudininkų reakcijas matome, kad savo protu jie to priimti negalėjo. Jeigu mėgintume su kažkuo palyginti jų reakciją mums suprantamais terminai, tai man šie pirmieji liudininkai yra tarsi per didelę įtampą gavę ir perdegę saugikliai.

Štai Evangelijoje pagal Morkų, dvi Marijos ir Salomė išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nesakė (Mk 16,7-8). Evangelijoje pagal Matą pirmieji liudininkai buvo sargyba ir moterys: išsigandę jo [angelo], sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi ... jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo (Mt 28,4.8). Evangelijoje pagal Luką,  Petras: grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę (Lk 24,12). Evangelistas Jonas aprašo: tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo (Jn 20,8).

Akivaizdžiai matome, kad Kristaus prisikėlime dominuoja baimė, persigandimas, nuostaba. Tik vienas įrašas liudija apie gimusį įtikėjimą. Taigi pats Raštas liudija, kad prisikėlimas iš mirties nėra protu suvokiamas, o labiau žmogaus dvasinė pozicija, širdies nuostata. Jeigu Kristaus mirtis dėl mūsų nuodėmių ir prisikėlimas amžinam gyvenimui būtų protu suvokiamas, tuomet pasaulyje nebūtų ateistų arba jų būtų labai mažai. Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra pergalė nugalėjusi nuodėmę ir išvadavusi žmogų iš jos sielą pražudančių pančių. Paulius sako: Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse (1Kor 15,17). Kristaus prisikėlimą gali priimti ir džiaugtis tik dvasiškai atgimęs arba atgimstantis žmogus, o apie Kristaus prisikėlimą papasakoti nedvasingam žmogui yra beprasmiškas reikalas.

Jeigu kas esate buvęs kino teatre ir žiūrėjęs 3D  filmą, tai filmo efektus galėjote matyti tik su specialiais akiniais. Be jų vaizdas yra miglotas ir neaiškus, tačiau su akiniais jis ryškus ir netgi labai įdomus erdvinis vaizdo pojūtis. 3D akiniai keičia vaizdą iš esmės. Gal panašiai galima sakyti, kad priimti Kristaus prisikėlimo tiesą, garbinti Dievą, gyventi  naują gyvenimą, savimi tarnauti Dievui reikia specialių  „3D – tikėjimo akinių”. Jų be tikėjimo į Kristų neįsigysi.

Prisikėlimo faktu netikintis žmogus niekada nesupras tikinčio žmogaus, nebent iš pagarbos asmeniui, papročiams ir tradicijoms priims tokį "proto nuklydimą". Juk ir Velykų šventime visuomenėje dominuoja ne tikėjimo džiaugsmas prisikėlimu, o namų apsivalymo, kiaušinių dažymo ir jų ridenimo papročiai. Senajame Testamente skaitome Onos giesmę, kuria ji garbina VIEŠPATĮ. Sakykime, kad Ona yra užsidėjusi šiuos  „3D – tikėjimo akinius”. Jos širdis, jos jėga, jos lūpos – džiūgauja, aukština, džiaugiasi VIEŠPAČIU! Ji mato VIEŠPATĮ ir garsiai plyšauja. O kaip tylėsi, kai matai, patiri, protu supranti, širdimi esi arti prie vienintelės, niekada nepraeinančios šios kūrinijos realybės – VIEŠPATIES? Matydama VIEŠPATĮ, Ona staiga regi ir visa tai, kas vyksta šiame pasaulyje ir mums skelbia, kad tai, ką mato, nėra atsitiktinumai. Mirtis ir gyvybė, skurdas ir turtas, sielos amžinumas, nuolankumas ir išdidumas, šiukšlynai ir sostai, skurdžiai ir didžiūnai, visa, kas supa mus yra iš Dievo. 

Gyvename apsupti pasaulio, kuriame netikėjimas ir gyvenimas netikėjimu yra realybė, formuojanti mūsų gerbūvį arba jo nebuvimą, socialines klases visuomenėje, tokius tarpusavio žmonių santykius, kokie jie yra.  Pasaulyje šis vargas ir skurdas dominuoja, netikėdami Dievu ir šią gražiąją žemę darome vis didesniu šiukšlynu (nebūtinai buitinių atliekų).Savo širdimi džiaugdamiesi, savo jėgomis aukštindami, savo lūpomis skelbdami Dievo pergalę (Kristaus prisikėlimą), pakylame aukščiau dulkių ir šiukšlių. VIEŠPATS mus, patikėjusius Kristumi, praturtina pakeldamas nuo šios žemės dulkino skurdo į vieną sostą su didžiūnais, ištikimaisiais, šventaisiais prie vienintelio VIEŠPATIES.

2012-04-05

Ištiktas piemuo ir išsklaidytos avys

Jėzus jiems tarė: „Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta: Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją.“  Morkaus 14,27-28

Skaitydami Evangeliją pagal Morkų šiuo pasakojimu esame priartėję prie Jėzaus tarnavimo pabaigos. Paskutinį Jėzaus ir jo mokinių bendravimo vakarą pasakyti žodžiai, skirti jo mokiniams, yra skaudūs, ir tai girdime iš Petro ir visų mokinių lūpų - Jei ir visi pasipiktintų , tai tik ne aš! ... Tą pat kalbėjo ir visi kiti.
Nemanau, kad Jėzus nepasitikėjo savo mokiniais. Jeigu nebūtų pasitikėjęs, turbūt ir nebūtų pakvietęs jų sekti. Kaip tik - kartu praleidęs trejus metus, daug ko juos mokęs, tad turi lūkestį, jog jie Evangelijos žinią skelbs žmonėms. Pasirinkęs šiuos žmones kaip tik jiems sužadino troškimą siekti teisumo, Rašto tiesos, norą tarnauti Dievui ir dar daug kitų dalykų.
Šioje pastraipoje ir matome abu šiuos Jėzaus įsitikinimus – jis žino, kad mokiniai juo pasipiktins ir išsisklaidys, taip pat jis žino, kad jie liks jo kelyje. Jėzus šiuos žodžius kalba ne iš jausmų, kaip mes kartais darome, tačiau iš pasitikėjimo Dievo Žodžiu.
Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta. Vienintelė priežastis, kodėl Jėzus taip nusprendžia, yra ta, kad taip parašyta Zacharijo pranašystėje: Pabusk, kalavijau, prieš mano piemenį, prieš žmogų, kuris man artimas, - tai Galybių VIEŠPATIES žodis. - Užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys (Zch 13,7).
Tikėdamas tuo, kas parašyta Rašte, Jėzus laukia mirties ir žino, kad jo mokiniai išsiblaškys. Šiuo atveju mokiniai įsižeidžia galvodami, jog Jėzus jais nepasitiki.
            Nes parašyta, yra labai svarbūs žodžiai. Matome metą, kada Jėzus norėtų apie mokinius galvoti kitaip, tačiau jis rengasi apie juos manyti taip, kaip yra parašyta. Jėzus šioje situacijoje remiasi žodžiu, kuris yra užrašytas praeityje, apie įvykius, kurie vyks ateityje.
            Mes taip pat turime priežastis tokiam pačiam tikėjimui. Dievo Žodis - užrašytas ir užbaigtas - mums kalba pasakodamas mūsų tikėjimo pagrindus, tačiau tuo pačiu jis skelbia ir mūsų ateitį. Dažnai mes abejojame ateitimi, apie kurią kalba Dievo žodis, ir labiau kliaujamės dabartimi – kas ką apie mūsų tikėjimą sako, kaip mes atrodome gyvendami tokiu tikėjimu ir dažnai mums ta žmonių reakcija nepatinka.
Šiose eilutėse skaitome, kad Jėzus save mato piemeniu, o savo mokinius avimis. Dėka Jėzaus – piemens šie žmonės yra viena bendruomenė, turinti vieną didingą tikslą, pasitiki piemeniu ir eina tuo keliu, kuriuo jis veda. Yra piemuo – yra avys. Piemens nėra – nėra avių, tuomet kiekviena eina savo keliu.
Bažnyčia yra tik dėka Kristaus. Kristus yra bažnyčios galva, jos piemuo, o bažnyčia yra avys - mokiniai.
Senajame Testamente yra pasakojimas apie galingą karį Samsoną. Jo priešai ieškojo Samsono stiprybės šaltinių, kad jį galėtų sunaikinti ir niekaip nerado, kol jis pats jiems nepasakė.
Jėzus taip pat mums sako – bažnyčios vienybė ir stirpybė yra Jame. Jis vienintelis yra bažnyčios stiprybė. Ne bažnyčios nuosavybė, ne menas joje, ne jos daromi geri darbai, ne tai, kiek daug yra skelbiamos bažnyčios tikėjimo doktrinos. Kristus yra bažnyčios stiprybė ir tai turi žinoti pačios avys. Bažnyčios priešai žino, kad apgavus mokinius ir sunaikinus jų tikėjimą Kristumi, institucija gali ir liks, tačiau nebeliks bažnyčios. Visais laikais bažnyčia yra skaidoma visokiomis priemonėmis menkinant tikėjimą Kristumi.
Be Kristaus nebėra bažnyčios ir šį tragišką ketvirtadienį pradėjo atrodyti, kad viskam yra galas - mokiniai prarado Kristų, Petras keikėsi užkalbintas tarnaitės, kiti slėpėsi bijodami suėmimų.
Mes irgi pagalvokime ir skirkime minutę apmąstymui – o kas mes būtume, jeigu nebebūtų mūsų gyvenime Kristaus? Kokia būtų mūsų ateitis, kokie idealai, vertybės, bendruomenė, koks taptų mūsų elgesys ir kokie būtų mūsų žodžiai, jeigu liktume be Jo?
            Taip pat Jėzus mokiniams priminė, kad jie liks jo kelyje, nes Jėzus sako: pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Mokiniai eis į Galilėją. Vadinasi, jie sugrįš, susitiks, susivienys, tikės ir eis į Galilėją susitikti su Kristumi. Šalia šių pasakytų skaudžių ir nerimą keliančių žodžių taip pat pasakyti ir vilties žodžiai. Nežiūrint to, kad mokiniai juo pasipiktins ir išsisklaidys, jis su jais planuoja ateitį. Jis iš anksto atleidžia jiems silpnumą ir baimes, jis mato juose daugiau nei jie patys mato savyje.   Vėl sugrįžta piemuo ir vėl prie jo susirenka avys. Piemuo avių nekaltina, kad jos yra žioplos ir bailios, jis vėl jas surenka ir augina šią jam mielą bandą. Labai dažnai avys kaltina viena kita, labai dažnai avys kritikuoja savo bandą, atskiria vieną ar kitą nuo jos, nes jos neatitinka bandos standarto, ne taip maitinasi, ne taip ilsisi, ne taip mekena ir šiaip elgiasi taip, kaip išmano. Kaip jau ir minėjau, ta Kristaus banda yra bažnyčia. Bažnyčioje svarbiausiu dalyku lieka jos ganytojas. Jei bandoje liktų dvi trys avys, vis vien svarbiausias dalykas yra ganytojas. Matykime jį, klausykime jo, sekime ir garbinkime jį.

Artūras Rulinskas

2012-03-26

Arnoldo Jalianiausko ir VLKB šlovinimo grupės giesmių vakaras

Praėjusį šeštadienį, kovo 24 d., Arnoldas Jalianiauskas kartu su Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovinimo grupe pakvietė savo šeimą, artimiausius draugus bei visą bendruomenę minėti savo gimtadienio. Arnoldas atliko savo kūrybos giesmes, sukurtas net per 20-imt jo kūrybos metų! Giesmių vakaro programa, pavadinimu "Arčiau Tavęs", subūrė nemažai Arnoldo kūrybos mylėtojų, studijų laikų draugų, kolegų aktorių bei buvusių  ir esamų bendruomenės narių. Vakaro metu kelias giesmes atliko ir Sigitas Rušinskas.

Po koncerto visi susirinkusieji galėjo pasveikinti Arnoldą, palinkėdami jam įvairių nuostabių dalykų. Svečiai taip pat vaišinosi, gėrė arbatą, o mažieji klausytojai galėjo kartu padūkti.

Dar kartą linkime Arnoldui pačios geriausios sveikatos, jėgų ir kantrybės kūrybiniame procese, džiaugsmo šeimoje bei Dievo malonių išsiliejimo kad ir ką jis bedarytų!  Adaptuota The Professional Template tema