2013-03-30

Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?

Artūras Rulinskas

Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’ Luko 24,5b-7

Daugelis švenčių, kurias švenčia žmonės, turi prasmę ir be abejonės prasmingiausia visų švenčių yra Kristaus prisikėlimas. Šią dieną drąsiai galime vadinti Švenčių Švente, Didžiausia žmonijos istorijos švente.
Pasaulietinėje visuomenėje tai turbūt labiau yra pavasario šventė, vėl dažnai tenka išgirsti, kad tai ir šeimos šventė, nors labai aiškiai iš visų bažnyčių sakyklų yra skelbiama - Kristus prisikėlė, Kristus yra gyvas.
Pirmieji Kristaus prisikėlimo skelbėjai, kaip skaitome Luko evangelijos pasakojime, yra du vyrai spindinčiais drabužiais išgąsdinę pamaldžias Jėzaus mokines.  Neabejontinai jie yra Dievo angelai, atsiųsti žmonijai paskelbti svarbiausią istorinę Žinią. Jų žinioje svarbiausias liudijimas yra tai, kad Kristus, nors ir nužudytas, tačiau yra gyvas, tačiau tuo pačiu tai ir pakvietimas tikėti ir gyventi kitokį gyvenimo būdą.

2013-03-01

LKB konferencija 2013


Konferencijos programa:
10.00 – 11.00 – dalyvių registracija, kava, arbata...
11.00 – Konferencijos pradžia
Sveikinimo žodis – LKB vyskupas Artūras Rulinskas. Šlovinimas. Pamokslas – Artur Schmidt. Šlovinimas. Spektaklis „Buvo buvo kaip nebuvo“ (Vilniaus NTBB grupė). Knygų pristatymas (Art. Rulinskas). Informacija.
13.00 – Einame pietauti.
14.30 - 15.30 – Seminarai:
Artur Schmidt - „Ištvermingas tarnavimas“
Artūras Rulinskas - „Mentoringas - kad gyvenimo vaisiai išliktų“
Markus Fritz – „Enjoy your life“ – „Dziaukis gyvenimu“
15.30 – 16.00 – Pertrauka
16.0 0 – 17.30 – konferencijos baigiamoji dalis:
Šlovinimas. Malda. Paaukojimai. Viešpaties Vakarienė.
17.30 – Palaiminimas – konferencijos uždarymas

Seminarų metu vaikai bus prižiūrimi. Bus 2 grupės - 0-5 m. ir 5-12 m. Kitu metu vaikais pasirūpina patys tėvai. Pietūs – vietoje, kavinėje. Kaina – suaugusiems 14 lt, vaikams 10 lt, Kontaktai: Mob: 865207719, e.paštas: zenonas.b@lkb.lt

  Adaptuota The Professional Template tema