2011-08-17

Vienijantis Dievas – kai toli gyvenantys žmonės tampa artimais

Šiais metais įvyko jau trečia Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios remiama kelionė į Gruziją. Į šią šalį šią vasarą važiavo šeši žmonės, du iš jų Gruzijoje lankėsi jau ne pirmą kartą, per tris metus iš viso Gruziją  aplankė penkiolika bažnyčios žmonių.

Taigi, kodėl VLKB žmonės vyksta į Gruziją? Kas tokio yra šioje šalyje, kad ir toliau mes planuojame tokias keliones?

Norisi tikėti, kad dėka tikinčiųjų santykio su Dievu, ir vyksta misijos kelionės. Juk misijose dalyvauja ne vien važiuojantys į svečią šalį, tačiau ir šią kelionę remiantys Lietuvoje liekantys tikintieji, jų artimieji. Dievas Biblijoje daug kartų yra liepęs žmonėms keliauti į kitą šalį Jo tikslais. Abraomas keliavo į Kanaano šalį, Juozapas - į Egiptą (ne savo noru), Jona - į Ninevę (irgi ne savo noru). Pranašai juk pranašaudavo ne vien tik Izraeliui, tačiau ir kitų tautų žmonėms, o žinią jiems taip pat turėdavo kažkas pranešti. Dievas mato toli ir arti, ir nori, kad vieni pas kitus vyktų.  Kalbant apie bažnyčią, mes turime paskutinį Kristaus paliepimą bažnyčiai - eiti į viso pasaulio tautas ir skelbti žmonėms išgelbėjimo Evangeliją.

  Adaptuota The Professional Template tema