2007-01-16

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 dienomis rengiama kasmetinė Maldos už viso pasaulio krikščionių vienybę savaitė. Šį kartą savaitės tema yra žodžiai iš Evangelijos pagal Morkų: „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba" (Mk 7, 37).


Maldos savaitės istorija siekia 1857 metus, kai Asociacijos, skirtos krikščioniškojo pasaulio vienybės palaikyti, iniciatyva susirinko anglikonų, katalikų ir stačiatikių Bažnyčių atstovai maldai už šią vienybę. Kada šią savaitę rengti, buvo apsispręsta ne iš karto: pradžioje ji vyko atskiruose regionuose, po to buvo sutarta dėl konkretaus laiko – savaitė, užsibaigianti apaštalo Pauliaus Atsivertimo diena, kuri Vakarų pasaulyje minima sausio 25-ąją.


Nuo 1966 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitė minima visame pasaulyje ir rengiama daugiau nei 70-tyje pasaulio šalių.


Pagal 40-ties metų praktiką, šie maldos susitikimai kasmet turi bendrą temą. Šių metų tema buvo pasiūlyta Pietų Afrikos krikščionių, ir ją patvirtino Pasaulio Bažnyčių taryba, esanti Ženevoje, ir Romos Katalikų Bažnyčios Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei remti.


Toks kasmetinis ekumeninis susitikimas padeda suprasti, kas jau nuveikta krikščionių vienybei stiprinti, apmąstyti esamas problemas ir įsitikinti bendros maldos būtinybe ne vien teologine, bet ir praktine prasme. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20)


Skelbiame ketvirtadienį prasidėsiančios ekumeninės savaitės renginius Vilniuje ir krikščionių kvietimą bendrai maldai:


Sausio 18d., ketvirtadienį, 18.30 val. Tikėjimo Žodžio bažnyčioje


Gilužio g. 15 (Pilaitė, važiuoti 47 ar 54 autobusais).


Sausio 22 d., pirmadienį, 18.30 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20).


Sausio 24 d., trečiadienį, 18.30 val. - Ekumeninis maldos vakaras Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39/6).


Sausio 25d., ketvirtadienį, 18.00 val. Šv. Jonų bažnyčioje (įėjimas iš Šv. Jono gatvės)


Bernardinai.lt

2007-01-05

Interviu

Eugene Peterson


Eugene Peterson 29 metus tarnavo pastoriumi Kristaus, Mūsų Karaliaus presbiterijonų bažnyčioje Bel Air mieste, Marylando valstijoje, JAV.

Jis yra parašęs daug knygų apie krikščionišką gyvenimą ir pastoracinį tarnavimą, tačiau labiausiai žinomas kaip Biblijos The Message, išverstos į šiuolaikinę kalbą, vertėjas.


Kas jums padeda išlaikyti gyvą santykį su Dievu?


Atsakymas yra trumpas - padeda Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol tai supratau. Aš esu visas permirkęs tokios krikščioniškos kultūros, kurioje buvo be galo daug patarimų, kaip reikia išlaikyti „gyvybingą“ santykį su Dievu. Aš daug ką kartojau ir dariau tai, ką kiti man patarė daryti, ir tapau geras mėgdžiotojas. Tačiau, kai man atrodė, kad kuo geriau tai sekasi daryti, tuo labiau kentėjo mano santykis su Dievu.

Pagaliau aš pradėjau suprasti, apie ką bažnyčia mokė amžių bėgyje, ir tai yra apie tai, kad Dievas pats mūsų ieško ir traukia mus į bendravimą su savimi ir į bendradarbiavimą jo darbuose. Aš supratau, kad jis yra labiau suinteresuotas dėl santykio su manimi, negu aš dėl santykio su juo. Aš nusiraminau. Tuomet pradėjau siekti ramybės, klausymosi ir paprasto paklusnumo. Aš tapau mažiau susirūpinęs „palaikyti mano santykį su Dievu gyvu“, ir pradėjau pastebėti, kad tapau pajėgesnis pastebėti ir dalyvauti tuose Dievo darbuose, kuriuos darė Dievas per santykius su manimi.

  Adaptuota The Professional Template tema