2010-05-31

Keletas nuotraukų iš porų vakaro

Šeštadienį mūsų bažnyčioje vyko jaukus vakaras, kurio metu kalbėjome apie tai, kaip galėtume stiprinti savo santuokas. Mūsų svečiai buvo David ir Grace Shenk, kurie aplanko Lietuvą kas antrus metus. David Shenk nuolat grįžta į Klaipėdą, kur dėsto vasaros kursą LCC Krikščioniškame universitete.
David ir Grace santuokoje gyvena daugiau nei 50 metų. Vakaro metu svečiai dalinosi apie savo šeimos gyvenimą sekdami Giesmių giesmės knygą. Kalbėjome kaip svarbu porai kartu praleisti laiką, atpažinti santuokos griovėjus, skirti laiko kasdien skaityti Šv.Raštą ir melstis, turėti kitų draugų už šeimos rato ir būti bažnyčios nariais.
Po pasidalinimo, visi dalyviai galėjo užduoti klausimus, o po trumpos pertraukėlės visi kartu pavakarieniavome.

Pasidalinu keletu nuotraukų:

2010-05-29

2010 vasaros stovyklos

VLKB, LKB ir kitos mūsų rekomenduojamos stovyklos:

Birželio 7 – 11 – Vaikų (4-10 m.) stovykla Matiškių sodyboje.

Birželio 18-20 – LKB stovyklavietės statymas Užkryžiuose, 10 km už Trakų (reikalinga talka stovyklavietei įrengti).

Birželio 27 – liepos 3 – LKB Paauglių stovykla Užkryžiuose.

Liepos 4 – 9 – LKSB stovykla Užkryžiuose.

Liepos 4 – 9 – Vaikų (7-12 m.) stovykla Nenugalimieji 2010 Matiškių sodyboje

Liepos 9 – 11 – LKB Būrų stovykla Užkryžiuose (vyrams).

Liepos 19 – 23 – VLKB dienos stovykla vaikams (6-12 m.) Oginskio g. 22, Vilnius

Rugpjūčio 7 – 13 – LBSD stovykla vaikams Berčiūnuose, Panevėžio r.

Rugpjūčio 16 – 22 – LBSD stovykla paaugliams Berčiūnuose, Panevėžio r.

Rugpjūčio 27 – 29 – VLKB palapinių šventė (paskutinio vasaros savaitgalio stovykla gamtoje).

Apie VLKB ir LKB stovyklas daugiau informacijos suteiks pastorius Artūras Rulinskas:

Taip pat skaitykite informaciją apie stovyklas lkb.lt tinklapyje

2010-05-26

Prie Jėzaus kryžiaus

Prie Jėzaus kryžiaus. Jn 19, 25 


Kas iš tiesų yra Jėzaus kryžius? Šį žodį Naujojo Testamento autoriai vartoja ne kartą. Tiek tais, tiek anais laikais kryžių istoriškai suprantame kaip mirties bausmės būdą – prie jo būdavo mirčiai kalami arba rišami Romos valstybei prasikaltę asmenys. Kryžių reiškiantis žodis graikų kalboje yra stauron, ir su juo Evangelijose susietos reikšmės yra ne tiek simbolinės, kiek tiesioginės: paimti kryžių, nešti kryžių, uždėti kryžių, stovėti prie kryžiaus, likti ant kryžiausnužengti nuo kryžiaus. Tačiau vis dėlto Naujasis Testamentas pateikia ir daugybę kitų kryžiaus reikšmių, kurios krikščionių tikėjime turi jau ir perkeltinę reikšmę.

2010-05-24

Porų vakaras su Davidu ir Grace Shenk

   Porų vakaro svečiai - amerikiečiai, daugelį metų buvę misionieriais Afrikoje, vėliau gyvenę JAV ir Lietuvoje. Kas antrus metus, Davidas, kartu su Grace, atvyksta į Klaipėdą dėstyti  Pasaulio religijų kurso LCC Tarptautiniame universitete.
    David ir Grace neseniai atšventė savo 50-ajį vestuvių jubiliejų, todėl porų vakaro metu jie pasidalins, kaip Dievo malonė lydėjo juos per visus santuokos metus.


Vakaro programoje:

*  Svečių pasidalinimas
*  Dalyvių klausimai kalbėtojams
*  Šventinė vakarienė
 
Porų vakaras vyks gegužės 29d., šeštadienį, 17 val. adresu Oginskio g. 22, Vilniuje.
Norinčius dalyvauti, maloniai prašome pranešti Vitai iki gegužės 27d., ketvirtadienio,
 el.paštu vita.rulinskiene@gmail.com
Pageidaujama auka nuo poros 25 Lt.

2010-05-21

Sekminės: gyvenimo permainos pažymėjimas krikštu


Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, broliai?“ Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės; tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas.“ Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės!“ Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius.  Apd 2, 37–41 

Pirmosios bažnyčios gimimo dieną ženklino krikštas. Iš tiesų krikščionybėje krikštas būtent ir yra liudijimas apie įvykusią didžiausią gyvenimo permainą. Iki Sekminių būta tik Jėzaus sekėjų, o po Sekminių pasaulyje susikūrė bažnyčia, kuri ir toliau auga iš žmonių, priimančių Dievo malonės dovaną. Žinodami, ką Dievas tądien padarė su tais tikinčiaisiais, ir mes norime sekti šiuo geru pavyzdžiu ir per Sekmines pažymėti žmogaus gyvenimo permainą krikštu.

2010-05-19

Sekminės: įstabių Dievo darbų skelbimas

Jeruzalėje buvo žydų, pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba?! Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai – ­mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis.“ Visi be galo stebėjosi ir, nieko nesuprasdami, klausinėjo: „Ką tai reiškia?“ O kiti šaipėsi: „Jie prisigėrę jauno vyno.“ Apd 2, 5–13

Jau teko minėti, kad ši derliaus šventė, kurią vadiname sekminėmis, tapo atraminiu įvykiu, po kurio gimė bažnyčia. Apskritai klausimas, kas yra bažnyčia, nėra labai painus. Daugelis žmonių mano, kad bažnyčia yra pastatas – ir kuo senesnis pastatas, tuo bažnyčia dvasingesnė. Tačiau šioje istorijoje bažnyčią suprantama yra visai kitaip.

2010-05-13

Sekminės - Šventosios Dvasios pilnatvė

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Apd 2, 1–4

Sekminės krikščionims yra antra pagal svarbą šventė. Pirmosios svarbos – Velykos, Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Ypatinga Sekminių reikšmė yra ta, kad jos laikomos krikščionių bažnyčios gimtadieniu.

Iš tiesų Sekminės buvo švenčiamos dar prieš bažnyčios susikūrimą. Tai buvo viena iš įprastai švenčiamų Izraelio švenčių, apie kurią rašoma Kunigų 23, 15, kada po Paschos (arba Velykų) praėjus penkiasdešimčiai dienų, arba septynioms savaitėms, kai Dievas Izraeliui davė dešimt Įstatymų, buvo švenčiama Shavuot – Derliaus, arba Savaičių šventė. Mes tądien matome Jėzaus mokinius Jeruzalėje, greičiausiai kaip ir daugelis izraelitų pasiruošusius švęsti šią šventę. Ir juos staiga ištinka Jėzaus pažado apie Šventosios Dvasios nužengimą išsipildymas.

2010-05-06

Mūsų bažnyčios namų grupės

Kiekvieną savaitę, skirtinguose Vilniaus m. rajonuose vyksta namų grupės. Mūsų bažnyčią lankantys žmonės ir svečiai, turi puikią progą vieną savaitės vakarą burtis į mažas namų grupelės ir kartu studijuoti Bibliją, melstis vieni už kitus ir tiesiog bendrauti.

Šiuo metu veikia trys pagrindinės namų grupės: Pilaitėje, Trakų Vokėje ir miesto centre. Namų grupės Trakų Vokėje ir Pilaitėje vyksta antradieniais, o trečiadieniais renkasi miesto centre gyvenantys žmonės.


Namų grupės vyksta tikruose žmonių namuose, taigi turime puikią progą aplankyti vieni kitus, dalintis savo kasdienybe, vaišingumu. Maistas nėra privalomas namų grupės atributas, bet, pavyzdžiui, centro namų grupelėje susirinkimą visada pradedame nuo bendros vakarienės. Tokiu būdu, po darbų ateinantys žmonės, gali ramiai pavakarieniauti ir toliau bendrauti.

2010-05-03

Homoseksualizmas

Gailestingas, bet ryžtingas atsakymas

Homoseksualizmo problema atsirado jau pačioje pradžioje, kartu su žmonija. Tam tikrais istorijos periodais homoseksualūs santykiai buvo praktikuojami atvirai, tačiau dažniausiai homoseksualizmas buvo už uždarų durų, toliau nuo tiriančių visuomenės žvilgsnių. Daugelio šalių kultūra yra pasiruošusi leisti homoseksualiems santykiams egzistuoti tol, kol jie nematomi ir nevieši.

Homoseksualizmo klausimas visada buvo ginčų šaltinis. Jie stiprėjo augant judėjimams už homoseksualius santykius. Bažnyčia visuomet smerkė homoseksualius santykius. Jie buvo laikomi nuodėme, iškrypimu. Bažnyčia griežtai pasisakė tik už heteroseksualių santykių teisėtumą.

Homoseksuali bendruomenė pateikia du argumentus. Pirma, jie teigia, kad seksualinę orientaciją nulemia genai, todėl ji teisėta. Antra, teigiama, kad jei tos pačios lyties asmenys praktikuoja monogaminius, meile grindžiamus santykius, bažnyčia juos turėtų priimti taip pat, kaip ir skirtingų lyčių seksualinius santykius.

  Adaptuota The Professional Template tema