2008-09-30

Jaunimo informacija

Sveiki,pradėsiu nuo pagrindinės informacijos. Jaunimas renkasi antradieniais 18:00 bažnyčios patalpose.Ką mes veikiame?

  • Bendraujame vakarieniaudami arba užkandžiaudami

  • Studijuojame Šventąjį Raštą

  • Dalinamės gyvenimu

  • Meldžiamės

  • Švenčiame gimtadienius
Dar esame žiūrėję filmus ir diskutavę apie juos. Nusprendėme šį dalyką atgaivinti.

Taip pat šį semestrą (2008 rudens semestras) esame apsisprendę suorganizuoti bažnyčios jaunimo savaitgalinę išvyką, bent vieną jaunimo susitikimą daryti bendrai su kitos bažnyčios jaunimu. Apsisprendėme aukoti jaunimo tarnavimuose, kad galėtume paremti jaunimo narius, kurie dėl finansinių kliūčių negalėtų dalyvauti renginiuose, taip pat gimtadieniu šventimui ir nenumatytoms išlaidoms, kurios gali atsirasti :)Turbūt tiek.balys

2008-09-05

Taikos misija 2008 m. rugsėjo 16-26 d.

Brangūs broliai ir sesės,

šiuo laišku kreipiuosi į jus, norėdamas paskatinti prisidėti savo aukomis ir maldomis prie „Taikos Misijos”, kurią organizuoja Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia.

Raštas sako, kad Dievas per Jėzų Kristų paskelbė taikos Evangeliją (Apaštalų darbai 10,36), todėl sekdami jo pavyzdžiu ir įsakymu ir mes esame įpareigoti ją skelbti. Kodėl dabartiniu metu yra verta pažvelgti į Gruziją ir vykti patarnauti toje šalyje gyvenantiems broliams ir seserims?

Pirmoji priežastis yra paraginimas, tikiuosi šį paraginimą esu gavęs iš Dievo Dvasios, kad reikia vykti ir patarnauti karo nuskriaustiems broliams ir seserims, padedant dirbti atstatymo darbus, kalbėti apie Dievo malonę ir atleidimą tokiu metu, kada norisi neapkęsti, keikti, keršyti…

Kita priežastis yra mūsų skola Kristaus kūnui. Prisiminkime, kas mes buvome. Tuo metu, kada Lietuvoje buvo sunku, broliai ir sesės iš vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos atvyko į Lietuvą ir padėjo mums įsitvirtinti mūsų tikėjime, daug kam padėjo susitvarkyti buitį, pradėti verslą. Jie parodė mums pavyzdį, aukojo mums pinigų, davė daiktų, organizavo keliones, padėjo paruošti mūsų bažnyčioms vadovus ir tarnautojus ir vis dar tai daro. Tam tikra prasme mes esame skolininkai, kurie per aukojančius tikinčiuosius gavo dvasinių ir materialinių gėrybių iš Dievo, o esant progai ir patys turime dalytis savo gerove su tais, kurie jos ypatingai stokoja.

  Adaptuota The Professional Template tema