2014-07-04

Teologijos pagrindų studijos davė daugiau nei tikėjausi

Po dviejų metų studijų Evangeliškame Biblijos institute Šiauliuose su šypsena prisimenu laikus, kai teologinės studijos atrodė skirtos tik "aukštesnio" rango tikintiesiems.

Apie dviejų metų krikščionybės pagrindų studijų galimybę sužinojau visiškai atsitiktinai - išankstiniame artėjančios stovyklos vadovų susitikime užtikusi ant stalo nekaltai padėtą EBI studijas reprezentuojantį lankstinuką. Pasiėmiau, nors nieko rimto tuo metu negalvojau. Sako, kad lankstinukai nėra pats geriausias informacijos šaltinis, tačiau, mano atveju, jis mane atvedė į studijas - grįžusi namo, pavarčiau, nurodytame internetiame puslapyje paskaičiau apie galimybes, studijų lankstumą. Susidomėjau - "nuo rudens pradėsiu vesti Biblijos vakarus namuose, tai gal studijos EBI duos daugiau žinių, kas yra krikščionybė, dėl ko ir kuo tikime, duos "išminties", geresnio suvokimo ir pasitikėjimo", pamaniau.

Praėjus šiems dviems metams drąsiai galiu sakyti, kad studijos EBI pateisino mano lūkesčius. Studijų metu pakartojau/ užtvirtinau krikščionybės pagrindus, istorinius krikščionybės aspektus; dar labiau suvokiau Biblijos analizavimo atsakomybę; dvasinio augimo svarbą - visa tai buvo naudinga man ir kaip Biblijos grupelės vedančiajai, ir kaip asmenybei. Tačiau labiausiai mane džiugina, kad mano lūkesčiai buvo ne tik pateisinti, bet ir pranokti - Dievas studijų metu davė daugiau, nei aš tikėjausi.

Į vieną sesiją važiavau po konflikto darbe ir mano nuostabai visos sesijos metu dėstytojai lietė tokias temas kaip tarpusavio santykiai, dvasinė branda, žmogaus nuodėmingumas ir t.t. Į kitą sesiją važiavau sužinojusi apie draugės svarstymus dėl tapatybės ir tuo metu sesijoje kaip tik nagrinėjome temas apie žmogų supančią aplinką ir jos daromą įtaką, lytiškumą, krikščionišką etiką, įvairius judėjimus visuomenėje. Dar prisimenu buvo toks etapas, kai važiavau į sesiją dvejodama Biblijos studijų svarba žmogaus gyvenime, ir tuo metu kaip tik krikščionybės istorijos paskaitoje išpuolė tema apie asmenybes paskatinusias reformaciją Bažnyčioje ir jų gilų santykį su Šv. Raštu (kas ir paskatino pokyčius ne tik šių žmonių, bet ir visos žmonijos gyvenimuose) - šie išgyvenimai tai tik dalis mano patyrimų. Po kiekvienos sesijos išvažiuodavau Dievo nustebinta - Jis žino mano gyvenimą, mano sunkumus, džiaugsmus, sprendimus ir net smulkmenas ir neslepia savo veido nuo manęs, bet kaip tik yra šalia, verčia apie tai mąstyti, nurodo, kaip turėčiau teisingai elgtis toje situacijoje. Laikas EBI buvo puikus Dievo artumo pajautimas.

Izajo knygoje 55 skyriuje rašoma:
8 „Nes mano mintys – ne jūsų mintys,
o mano keliai – ne jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis.
9 „Kaip aukštas dangus viršum žemės,
taip mano keliai viršija jūsų kelius
ir mano mintys – jūsų mintis.

Dievas savo jėga gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome - LINKIU TAI PATIRTI TAU PAČIAM!

Daugiau apie studijas EBI (priėmimą, galimybes, studijų lankstumą) ieškokite čia.

 
 

  Adaptuota The Professional Template tema