2013-12-14

Kalėdinės nuotaikos kūrimas

Šį šeštadienio rytą moterys dalinosi įvairiais receptais, kaip sukurti Kalėdinę nuotaiką savo namiškiams 
(argi ne mes labiausiai ir esame už tai atsakingos?). 
Papuoštos eglutės, advento vainikai, kitos dekoracijos į namus tikrai įneša jaukumo ir šiltumo jausmą belaukiant Kalėdų, tačiau kuo dar labiau galime pradžiuginti saviškius?

Vienos pasakojo, kad stebuklus daro įvairūs savo rankomis dekoruoti ir meilės bei begalinio kruopštumo kupini sausainiai, kitos geriausiu Kalėdinės nutaikos kūrimo receptu laikė šiltus atvirukus ir gražius žodžius. Susitikimo metu padarėme išvadą - šiltas savomis rankomis puoštas Kalėdinis sausainis prie garuojančios arbatos, dėmesys vienas kitam bei gražus žodis - geriausia dovana artimajam!! 
Kartais tereikia taip mažai, bet nuoširdžiai.

 Gražaus Kalėdų laukimo :)


 
  Dovilė Jakaitytė

2013-12-07

"Jei mes esam pacifistai, ar dujų balionėlį galima nešiotis?"

Sveiki,

Dar kartą pamėginsiu parašyti apie V. iškeltą klausimą, kuomet jis rašė:

"Jei mes esam pacifistai, ar dujų balionėlį galima nešiotis?"

Kas yra dujų balionėlis ir kodėl jį reikia nešiotis? Mano supratimu dujų balionėlis nėra ginklas, tačiau tuo pačiu jis yra labai artimas ginklui. Tai priemonė apsaugai tiek nuo šunų ir nuo chuliganų. Žinoma kitas žmogus gali dujas naudoti lygiai taip pat ir apiplėšimo prievartos taikymo kitam tikslais.

Klausimą kelčiau taip: jeigu laikome save taikdariais, apie kuriuos Jėzus sako: "Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais" (Mt 5,9), tuomet netgi dujų balionėlis kišenėje nėra apie taikdarystę kalbantis instrumentas.

Biblijoje labiau mokoma į prievartą ir agresiją reaguoti tokiais veiksmais, kurie komunikuotų meilę, netgi meilę priešui. Nėra klausimų, kad incidento metu agresorius turi visus šansus laimėti prieš taikdarį nenaudojanti ginklo, ir jį sužeisti, apiplėšti, gal net nužudyti. Visgi čia yra mūsų pasirinkimas sekti Kristumi pusiau juo tikint ar visiškai juo pasitikint ir priimant pasitikėjimo Kristumi pasekmes? Taikdario gyvenime yra daug vietos ir nukentėjimui. Panašiai kaip ir gelbėtojo gyvenime. Štai Rygoje šalia tų žmonių kurie žuvo maximos stogui griūnant yra ir keletas gelbėtojų, kurie atėjo ir po pirmo griuvimo gelbėjo žmones ir antras stogo griuvimas užmušė ir juos.

Kodėl Jėzus taikdarius vadina palaimintais? Manau būtent dėl to, kad jie prisiima riziką nukentėti ir patirti kančią dėl sekimo paskui Kristų. Būti taikdariu, reiškia būti Dievo vaiku. Taigi ir būdami taikdariai turime būti pasiruošę kentėti kančias, rodyti meilę priešui, suteikti atleidimą.

Aš verčiau nešiojuosi Bibliją, kuri yra mano stiprybės šaltinis, ir pasikliaudamas Dievu, priimsiu tai, kas nutinka, ir su Dievo pagalba tai spręsiu, negu ryšiuos savo saugumo klausimą įgyvendinti apsiginkluodamas.

Artūras Rulinskas
VLKB pastorius

2013-12-05

Šlovinimo grupėje tarnaujančiujų išvyka

Kartą į metus bendruomenės šlovinimo grupėje tarnaujantieji savaitgaliui išvyksta iš savo užimtos kasdienybės ir skiria laiką vienas kitam: bendrauja, užtaria maldoje, skaito Šv. Raštą, kartu linksminasi, bando vienas kitą labiau pažinti: kas knarkia, o kas būna piktas iš ryto; kas geriausiai aiškina ir spėlioja "Alias" žaidimo metu; kas naktinėja, o kas rytinėja; kas daugiausiai valgo ir t.t. :). Tokios išvykos ne tik padeda pažinti vienas kitą ir atgaivina dvasiškai, bet ir padeda pasiekti bendrų grupėje užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, išvykos į Panevėžį metu gimė patogus naudojimui "Laisvųjų krikščionių bažnyčios giesmynas" (norėdami apie jį daugiau sužinoti, rašykite e-mail: dovileja@gmail.com).

Šiems metams jau einant į pabaigą šlovinimo grupėje tarnaujantieji nusprendė metinės tradicijos nelaužyti ir šią žiemą visi kartu pasitiko Švenčionėliuose. Mus nuo pat pirmos akimirkos labai šiltai priėmė ir be galo rūpinosi Baptistų bažnyčios pastorius Jura su šeima: vietoj mėgojimo ant žemės, mums buvo atgabenti čiužiniai (beveik "Dormeo") su visais patalynės komplektais, o ką jau kalbėti apie kasdienį maitinimą, nuostabius liudijimus apie Dievo veikimą jų bendruomenės gyvenime ir puikią nuotaiką. 
Penktadienį koncertavome Švenčionėlių miesto gyventojams, kurie po koncerto negailėjo padėkų už mūsų atvykimą, šeštadienį leidome sau pabendrauti tarpusavyje, apžiūrėti žymias Labanoro miško vietas, paplaukioti Ignalinos baseine. Po pramogų, ačiū Dievui, visi likome gyvi ir sveiki, nors buvo girdėti, kad kažkas netyčia įkrito į vaikišką baseiną; kažkas po baseiną vaikščiojo su naminėmis tapkėmis; kažkas prigėrė, o kažkas buvo etatiniu "šuniuku" žaidžiant su kamuoliu :) Nepaisant visko, poilsio laikas buvo idealus.

 Na, o kaip šlovinimo tarnautojų išvyka be giesmių giedojimo - šeštadienį repetavome iki išnaktų naujai grupės idėjai išpildyti (apie naująją idėją skaitykite būsimuosiuose laiškuose iš šlovintojų gyvenimo) ir mums, atrodo, pavyko puikiai. Sekmadienį patarnavome Baptistų bažnyčios pamaldose ir ruošėmės kelionei į namus. Sunku visus įspūdžius ir patyrimus sudėti į kelias eilutes, tačiau savaitgalio laikas tikrai kupinas puikiausių įspūdžių, kuriuos bandėme užfiksuoti nuotraukose.

Taigi, nuoširdžiausiai dėkojame Švenčionėlių Baptistų bendruomenei už begalinę šilumą, parodytą meilę ir artumą. Tikimės ten dar sugrįžti, na o dabar kupini naujų jėgų grįžtame į kasdienybes.


Dovilė Jakaitytė


2013-11-04

Kreigas Grošelis. Kartas jungianti grandis


 
Straipsnis parengtas pagal Pasaulinės Lyderystės Konferencijos 2012 m. pranešimą „Kartas jungianti grandis“, pranešėjas Kreigas Grošelis, bažnyčios LifeChruch.tv, kuri laikoma Jungtinėse Amerikos Valstijose gausiausia, įkūrėjas ir vyresnysis pastorius, gyvena Edmonde, Oklahomoje, augina 6 vaikus.

Tai buvo visą laiką ir taip bus ateityje, kai visose gyvenimo srityse vienos kartos vadovus keis kitos kartos vadovai. Dirbę, tarnavę, vadovavę yra privesti pasitraukti ir perleisti savo pozicijas janesniems vadovams.
Pasaulinės lyderystės konferencijoje pastoriaus Kreigo Grošelio pranešimas apie „Kartas jungianti grandis“ yra būtent apie tai, kaip vyresniems perduoti savo darbo ar tarnystės pozicijas jaunesniems vadovams, ir kaip jaunesniems vadovams išleisti vyresniuosius, prieš tai sunkius takus jau pramynusius vadovus. Net ir geri vadovai, sulaukę atitinkamo amžiaus, turi pasitraukti ir užleisti vietą naujos kartos vadovams.
Vadovavimo srityje yra galimi keli scenarijai. Vienas scenarijus, kada vadovai, norėdami išvengti konkurencijos, neruošia jaunesnės kartos, laikosi savo pozicijų iki galo ir atsitraukdami palieka tuščią vietą, arba palieka vadovauti žmogui, kuris tokiam darbui nėra pasiruošęs, ir kuris pats iš naujo turės išmokti ir greičiausiai šiame procese apsunkins žmones, kuriems vadovauja. Antras scenarijus – kada vadovai, žinodami apie savo laikinumą, pradeda investuoti į potencialų vadovą, skirdami jam laiko, tobulindami jų įgūdžius, padrąsindami. Grošelio pagrindinė mintis šiame seminare ir buvo, kad būtina galvoti į priekį, ir vadovai turi galvoti apie pamainos paruošimą.
Šiuolaikinis mėgstamas žodis, patyrusio ir besimokančio vadovo santykiams apibūdinti yra mentoringas. Mentoringas yra kaip kaištis jungiantis automobilį su priekaba. Automobilis turi galią temti, o priekabai reikia, kad kas nors ją temptų. Jų susijungimas paprastai yra sutvirtinamas metaliniu kaiščiu. Jis yra nebrangus, nesudėtingas, tačiau būtinas. Mentoringas ir vaidina panašų vaidmenį. Tai ir yra ta grandis, kuri jungia skirtingas kartas.
K. Grošelis šioje konferencijoje iškėlė klausimą, - Kaip nutiesti tiltą tarp kartų? Kartas skiria gana daug plyšių, yra gana didelių skirtumų daugelyje sričių. Vyresnieji jaunesniaisiais dažniausiai nepasitiki, o jaunesnieji yra linkę vyresniuosius nuvertinti kaip pasenusius ir nebesuprantačius šių laikų aktualijų.
Keldamas šį klausimą Kreigas kalbėjo dviejų kartų atstovams. Vyresniajai ir jaunesniajai kartai, ir pabrėžė šių kartu stipriasias ir silpnasias savybes.

Vyresniosios kartos vadovams
Pirmiausia stebint jaunesniuosius nereikia piktintis, jų teisti ir bijoti jais pasitikėti. Vadovas versle gali pasakyti, kad savo reikalą išmano puikiai, vyresnysis bažnyčioje apie vidines žmogaus vertybes yra linkęs spresti per žmogaus išraišką išorėje. Tiek vienas tiek kitas stebėdamas jaunąją kartą turi pakankamai priežasčių jos atstovais suabejoti, pasipiktinti ir išsigąsti patikėti svarbų reikalą į jų rankas. Visgi vyresnieji turi atsiminti, kad jie yra reikalingi jaunesniajai kartai, ir nesvarbu, kaip ta jaunesnioji karta atrodo.
Vyresnieji turi brandą. Jie yra pramynę takus, įgiję pasitikėjimo. Brandus žmogus yra didelė vertybė. Todėl vyresniosios kartos atstovamas nereikia vertinti vien save, tačiau atsižvelgti ir ateinančius, kuriems ta branda gali pasitarnauti. Grošelis vyresniesiems sako, kad būtent brandaus žmogaus geriausios dienos yra prieš akis, nes jis gali tarnauti visiškai kitokiu lygiu, – ruošiant jaunesniuosius ir jiems perduodant savo įtakos poziciją.
Taigi, kaip perduoti lyderystę kitai kartai? Kaip perduodant tą lyderystę išugdyti lyderį, kuris pasitikėtų savimi, kuris pratęstų pirmtako darbus?
Reikšmingas patarimas vyresniesiems vadovams yra kitai kartai neperduoti uždavinių, o perduoti valdžią. Iš tiesų tai labai rizikinga mintis, nes vadovas būtent valdžią nori laikyti iki paskutiniųjų, o ją atiduoti savanoriškai yra gana sunku.
Kodėl yra svarbu išmokti perduoti valdžią, o ne tik duoti atlikti uždavinius? Grošelis sako, kad perduoti uždaviniai puoselėja sekėjus, o perduota valdžia ugdo lyderius. Kaip pavyzdį jis pats prisiminė savo pastorių, kuris jį, visiškai ne teologijos studijas baigusį jaunuolį, įdarbino savo bažnyčioje ir dėl jo darbų metodų susilaukė daug kritikos iš bažnyčios vyresniųjų. Vienu metu pastorius netgi buvo priverstas pasakyti, – jeigu Kreigui nepavys, tuomet aš pasitrauksiu.
Šiandien Kreigas Grošelis yra gausios bažnyčios vadovas, darantis įtaką tūkstančiams žmonių, inicijavęs krikščioniškų organziacijų atsiradimą, pavyzdys ir dvasinis tėvas kitiems pastoriams. Vyresnės kartos pastoriaus pasitikėjimo dėka jis tapo tuo, kuo yra šiandien ir moko vyresniuosius labiau pasitikėti, nebijoti dėl jų surizikuoti. Taigi paraginimas vyresniajai kartai yra būti tėvais tiems, kurie seka tavo pėdomis, savo brandume įžvelgti potencialą ir surizikuoti jam patikėti valdžią tvarkyti svarbius reikalus.

Jaunesniosios kartos vadovams
Ne paslaptis, kad jaunesnioji karta yra perdėtai savimi pasitikinti ir tai yra pagristai. Jaunesnioji auganti karta patyrė ypač didelį dėmesį iš savo tėvų, visur jie augo apsaugoti saugos diržais ir šalmais, naujais įstatymais ir vaikų teisėmis. Jaunoji karta kaip nė viena iki šiol, gerai žino savo teises. Jiems eina takais, kuriuos tiesė vyresnioji karta, jie turi lengviau prieinamus informacijos šaltinius. Be abejonės tai daro didelę įtaką ir jaunesnieji yra labiau pasitikintys savimi. Jie labiau dirba dėl pašaukimo, o ne dėl pinigų, jie nesitaiksto su neteisingumu, jie kaip nė viena karta iki šiol domisi globaliu pasauliu ir keliauja tarnauti misijose.
Visgi Grošelio patarimas jauniems vadovams yra neperšokti savo laiko, ir nevaidinti kietų. Verta prisiminti, kad vyresniosios kartos atstovai yra ėję prieš jaunesniąją kartą ir yra pramynę takus, ir investavę daugiau negu kad atrodo. Kaip jaunesniajai kartais reikia vyresniosios kartos, taip ir vyresniajai kartai reikia jaunesniosios. Vienas iš tų abipusių poreikių yra pagarba.
Vyresniesiems reikia jaunesniųjų pagarbos, o jaunesniesiems reikia išmokti rodyti pagarbą vyresniesiems. Grošelis primena pasakojimą apie Jėzų, kuomet būdamas savo mieste jis negalėjo padaryti jokio stebuklo, ir tai Evangelijose yra paaiškinama tuo, kad Jėzų pažinojusieji jam neparodė pagarbos. Be jam parodytos pagarbos Jėzus negalėjo jiems nieko gero padaryti.
Reikšti pagarbą yra vienas iš sunkiausių iššūkių jaunajai kartai. Žmogus, kuriam yra rodoma pagarba tampa garbingesniu. Vyresnysis vadovas, kuriam rodo pagarbą jaunesnis kolega, yra pagarbesnėje vietoje, negu tas, kuriam pagarbos nerodo niekas. Šioje vietoje vėl veikia dėsnis, – valdžia, žinios, patyrimas ir visa kas susiję su vadovavimu yra labiau perduodama ne tam, kuris geriau žino ir supranta, tačiau kuris labiau gerbia. Tokiu būdu pagarba ugdo.

Pabaigai
Kartas jungianti grandis yra santykiai. Santykiai kuriuose yra abipusis pasitikėjimas ir pagarba. Santykiai kuriuose dalijamasi tuo, ką kiekvienos kartos atstovas turi ir gali duoti kitam.
Grošelio seminaras kviečia susimąstyti kiekvieną, kuris dirba vadovavimo sferoje ir pagalvoti, kuo vienas vadovas gali patarnauti kitam vadovui, tiek pradedančiam ar jau išeinančiam. Apie tai mąstyti verta iš anksto, kad kelionė pramintu taku būtų sklandesnė ir smagesnė ir rezultatai pasireikštų geresniais vaisiais.

Šiais metais Pasaulinės lyderystės konferencija vyks lapkričio mėnesį Klaipėdoje (15-16 d.) ir Vilniuje (22-23 d.). Daugiau informacijos rasite: www.lyderiams.lt.
Jei turite noro mokytis iš išskirtinai daug pasiekusių ir turtingą patirtį turinčių vadovų verslo ir politikos, bažnyčių ir krikščioniškų organizacijų srityse, tai ši konferencija yra jums.

Parengė Artūras Rulinskas, Vilniaus m. Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius
Bernardinai.lt

2013-10-21

Šlovinimo vakaras


Šį ketvirtadienį akimirkai sustokime savo reikaluose ir bendruomeniškai pašlovinkime Dievą skaitydami Šv.Raštą, giedodami giesmes ir bendraudami vieni su kitais.

Esate visi laukiami bendruomenės patalpose, 
Krivulės 12a, nuo 19h.

Kilus klausimams, rašykite: dovileja@gmail.com

  Adaptuota The Professional Template tema