2013-11-04

Kreigas Grošelis. Kartas jungianti grandis


 
Straipsnis parengtas pagal Pasaulinės Lyderystės Konferencijos 2012 m. pranešimą „Kartas jungianti grandis“, pranešėjas Kreigas Grošelis, bažnyčios LifeChruch.tv, kuri laikoma Jungtinėse Amerikos Valstijose gausiausia, įkūrėjas ir vyresnysis pastorius, gyvena Edmonde, Oklahomoje, augina 6 vaikus.

Tai buvo visą laiką ir taip bus ateityje, kai visose gyvenimo srityse vienos kartos vadovus keis kitos kartos vadovai. Dirbę, tarnavę, vadovavę yra privesti pasitraukti ir perleisti savo pozicijas janesniems vadovams.
Pasaulinės lyderystės konferencijoje pastoriaus Kreigo Grošelio pranešimas apie „Kartas jungianti grandis“ yra būtent apie tai, kaip vyresniems perduoti savo darbo ar tarnystės pozicijas jaunesniems vadovams, ir kaip jaunesniems vadovams išleisti vyresniuosius, prieš tai sunkius takus jau pramynusius vadovus. Net ir geri vadovai, sulaukę atitinkamo amžiaus, turi pasitraukti ir užleisti vietą naujos kartos vadovams.
Vadovavimo srityje yra galimi keli scenarijai. Vienas scenarijus, kada vadovai, norėdami išvengti konkurencijos, neruošia jaunesnės kartos, laikosi savo pozicijų iki galo ir atsitraukdami palieka tuščią vietą, arba palieka vadovauti žmogui, kuris tokiam darbui nėra pasiruošęs, ir kuris pats iš naujo turės išmokti ir greičiausiai šiame procese apsunkins žmones, kuriems vadovauja. Antras scenarijus – kada vadovai, žinodami apie savo laikinumą, pradeda investuoti į potencialų vadovą, skirdami jam laiko, tobulindami jų įgūdžius, padrąsindami. Grošelio pagrindinė mintis šiame seminare ir buvo, kad būtina galvoti į priekį, ir vadovai turi galvoti apie pamainos paruošimą.
Šiuolaikinis mėgstamas žodis, patyrusio ir besimokančio vadovo santykiams apibūdinti yra mentoringas. Mentoringas yra kaip kaištis jungiantis automobilį su priekaba. Automobilis turi galią temti, o priekabai reikia, kad kas nors ją temptų. Jų susijungimas paprastai yra sutvirtinamas metaliniu kaiščiu. Jis yra nebrangus, nesudėtingas, tačiau būtinas. Mentoringas ir vaidina panašų vaidmenį. Tai ir yra ta grandis, kuri jungia skirtingas kartas.
K. Grošelis šioje konferencijoje iškėlė klausimą, - Kaip nutiesti tiltą tarp kartų? Kartas skiria gana daug plyšių, yra gana didelių skirtumų daugelyje sričių. Vyresnieji jaunesniaisiais dažniausiai nepasitiki, o jaunesnieji yra linkę vyresniuosius nuvertinti kaip pasenusius ir nebesuprantačius šių laikų aktualijų.
Keldamas šį klausimą Kreigas kalbėjo dviejų kartų atstovams. Vyresniajai ir jaunesniajai kartai, ir pabrėžė šių kartu stipriasias ir silpnasias savybes.

Vyresniosios kartos vadovams
Pirmiausia stebint jaunesniuosius nereikia piktintis, jų teisti ir bijoti jais pasitikėti. Vadovas versle gali pasakyti, kad savo reikalą išmano puikiai, vyresnysis bažnyčioje apie vidines žmogaus vertybes yra linkęs spresti per žmogaus išraišką išorėje. Tiek vienas tiek kitas stebėdamas jaunąją kartą turi pakankamai priežasčių jos atstovais suabejoti, pasipiktinti ir išsigąsti patikėti svarbų reikalą į jų rankas. Visgi vyresnieji turi atsiminti, kad jie yra reikalingi jaunesniajai kartai, ir nesvarbu, kaip ta jaunesnioji karta atrodo.
Vyresnieji turi brandą. Jie yra pramynę takus, įgiję pasitikėjimo. Brandus žmogus yra didelė vertybė. Todėl vyresniosios kartos atstovamas nereikia vertinti vien save, tačiau atsižvelgti ir ateinančius, kuriems ta branda gali pasitarnauti. Grošelis vyresniesiems sako, kad būtent brandaus žmogaus geriausios dienos yra prieš akis, nes jis gali tarnauti visiškai kitokiu lygiu, – ruošiant jaunesniuosius ir jiems perduodant savo įtakos poziciją.
Taigi, kaip perduoti lyderystę kitai kartai? Kaip perduodant tą lyderystę išugdyti lyderį, kuris pasitikėtų savimi, kuris pratęstų pirmtako darbus?
Reikšmingas patarimas vyresniesiems vadovams yra kitai kartai neperduoti uždavinių, o perduoti valdžią. Iš tiesų tai labai rizikinga mintis, nes vadovas būtent valdžią nori laikyti iki paskutiniųjų, o ją atiduoti savanoriškai yra gana sunku.
Kodėl yra svarbu išmokti perduoti valdžią, o ne tik duoti atlikti uždavinius? Grošelis sako, kad perduoti uždaviniai puoselėja sekėjus, o perduota valdžia ugdo lyderius. Kaip pavyzdį jis pats prisiminė savo pastorių, kuris jį, visiškai ne teologijos studijas baigusį jaunuolį, įdarbino savo bažnyčioje ir dėl jo darbų metodų susilaukė daug kritikos iš bažnyčios vyresniųjų. Vienu metu pastorius netgi buvo priverstas pasakyti, – jeigu Kreigui nepavys, tuomet aš pasitrauksiu.
Šiandien Kreigas Grošelis yra gausios bažnyčios vadovas, darantis įtaką tūkstančiams žmonių, inicijavęs krikščioniškų organziacijų atsiradimą, pavyzdys ir dvasinis tėvas kitiems pastoriams. Vyresnės kartos pastoriaus pasitikėjimo dėka jis tapo tuo, kuo yra šiandien ir moko vyresniuosius labiau pasitikėti, nebijoti dėl jų surizikuoti. Taigi paraginimas vyresniajai kartai yra būti tėvais tiems, kurie seka tavo pėdomis, savo brandume įžvelgti potencialą ir surizikuoti jam patikėti valdžią tvarkyti svarbius reikalus.

Jaunesniosios kartos vadovams
Ne paslaptis, kad jaunesnioji karta yra perdėtai savimi pasitikinti ir tai yra pagristai. Jaunesnioji auganti karta patyrė ypač didelį dėmesį iš savo tėvų, visur jie augo apsaugoti saugos diržais ir šalmais, naujais įstatymais ir vaikų teisėmis. Jaunoji karta kaip nė viena iki šiol, gerai žino savo teises. Jiems eina takais, kuriuos tiesė vyresnioji karta, jie turi lengviau prieinamus informacijos šaltinius. Be abejonės tai daro didelę įtaką ir jaunesnieji yra labiau pasitikintys savimi. Jie labiau dirba dėl pašaukimo, o ne dėl pinigų, jie nesitaiksto su neteisingumu, jie kaip nė viena karta iki šiol domisi globaliu pasauliu ir keliauja tarnauti misijose.
Visgi Grošelio patarimas jauniems vadovams yra neperšokti savo laiko, ir nevaidinti kietų. Verta prisiminti, kad vyresniosios kartos atstovai yra ėję prieš jaunesniąją kartą ir yra pramynę takus, ir investavę daugiau negu kad atrodo. Kaip jaunesniajai kartais reikia vyresniosios kartos, taip ir vyresniajai kartai reikia jaunesniosios. Vienas iš tų abipusių poreikių yra pagarba.
Vyresniesiems reikia jaunesniųjų pagarbos, o jaunesniesiems reikia išmokti rodyti pagarbą vyresniesiems. Grošelis primena pasakojimą apie Jėzų, kuomet būdamas savo mieste jis negalėjo padaryti jokio stebuklo, ir tai Evangelijose yra paaiškinama tuo, kad Jėzų pažinojusieji jam neparodė pagarbos. Be jam parodytos pagarbos Jėzus negalėjo jiems nieko gero padaryti.
Reikšti pagarbą yra vienas iš sunkiausių iššūkių jaunajai kartai. Žmogus, kuriam yra rodoma pagarba tampa garbingesniu. Vyresnysis vadovas, kuriam rodo pagarbą jaunesnis kolega, yra pagarbesnėje vietoje, negu tas, kuriam pagarbos nerodo niekas. Šioje vietoje vėl veikia dėsnis, – valdžia, žinios, patyrimas ir visa kas susiję su vadovavimu yra labiau perduodama ne tam, kuris geriau žino ir supranta, tačiau kuris labiau gerbia. Tokiu būdu pagarba ugdo.

Pabaigai
Kartas jungianti grandis yra santykiai. Santykiai kuriuose yra abipusis pasitikėjimas ir pagarba. Santykiai kuriuose dalijamasi tuo, ką kiekvienos kartos atstovas turi ir gali duoti kitam.
Grošelio seminaras kviečia susimąstyti kiekvieną, kuris dirba vadovavimo sferoje ir pagalvoti, kuo vienas vadovas gali patarnauti kitam vadovui, tiek pradedančiam ar jau išeinančiam. Apie tai mąstyti verta iš anksto, kad kelionė pramintu taku būtų sklandesnė ir smagesnė ir rezultatai pasireikštų geresniais vaisiais.

Šiais metais Pasaulinės lyderystės konferencija vyks lapkričio mėnesį Klaipėdoje (15-16 d.) ir Vilniuje (22-23 d.). Daugiau informacijos rasite: www.lyderiams.lt.
Jei turite noro mokytis iš išskirtinai daug pasiekusių ir turtingą patirtį turinčių vadovų verslo ir politikos, bažnyčių ir krikščioniškų organizacijų srityse, tai ši konferencija yra jums.

Parengė Artūras Rulinskas, Vilniaus m. Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius
Bernardinai.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema