2011-06-17

Sėkminių šventė VLKB

Šiais metais, Matiškėj (www.matiskessodyba.blogspot.com) vėl susirinkimome bendruomeniškai švęsti Sekminių šventės. Tai yra bažnyčios gimimo dienos minėjimas. Savo bendruomenėje mes kiekvienais metais per Sekmines turime ir naujai atgimusių, suaugusiųjų tikinčiųjų krikštą. Šiais metais turėjome dvi seseris, kurios viešai, prieš Dievą ir bendruomenę, liudijo savo gyvenimo pasikeitimą ir tai patvirtino panardinimu vandenyje.

Įkeliu kelias nuotraukas:

Pasisakymai apie krikštą

NE TIKĖJIMAS SEKA krikštą, o krikštas seka tikėjimą.
Menno Simons, Krikščioniškos doktrinos pagrindai

KRIKŠTAS į viena suveda žydiškus ir pagoniškus pasakojimus. Žmonės su Įstatymu ir žmonės be jo, žmonės pasitraukę nuo pasaulio ir žmonės atviri jam, žmonės, kurie tapo viena bendruomenė, paliekanti palikimą abiem.  Ši nauja padėtis yra naujos rūšies socialinė realybė, vienybė, kuri peržengia visus skirtumus (žydai/pagonys, vyrai/moterys, vergai/laisvi), per kuriuos prieš tai jie buvo svetimi žmonės. 
John Howard Yoder, Kūno politika

KRIKŠTO REIKŠMĖ yra objektyvus faktas, kuris liudija istorinį atpirkimo įvykį ir šios dienos dovaną, kuri yra įmanoma, per tikėjimą apsikabinus Dievą, kuris veikė anksčiau ir veikia dabar. 
G.R. Beasley-Murray, Krikštas Naujajame Testamente

KRIKŠTAS PAŠVENTINA mus ir mūsų pašventimas yra surištas su pririšančia juosta, kuri veda ten, kur mes, kalbant tiesą, savarankiškai niekada neeitume - į kentėjimą, kuris mumyse ugdo brandumą. Ronald Rolheiser, Šventas ilgesys

KRIKŠTO VANDENYSE mums primenama, kad negimstame vakuume, ir kad per gyvenimą nekeliaujame visiškai vieni (nors vienišumas dažnai yra dalis mūsų naštos). Būti atgimusiu, būti atgaivintu, reiškia būti gimusiu į bendruomenę. Taigi, šiame įvykyje, prie mūsų pritvirtintos stygos. 
Alan W. Jones, Kelionė pas Kristų

Kuomet žmonės paklūsta KRIKŠČIONIŠKAM KRIKŠTUI, jie miršta su Mesijumi ir yra su Juo prikelti naujam gyvenimui.  Tai parodo, pirma ir svarbiausia, pasikeitimo statusą… Kai jau esate pasikrikštijęs, žinoma,  jūs galite pasitraukti ir nusimesti savo naujus įsipareigojimams.  Galite apsimesti, kad neturite šio naujojo statuso…  Tačiau vieno jūs negalite padaryt – atsikrikštyti atgal.
Tom Wright, Paulius kiekvienam, Romiečiams: Pirma dalis.

KRIKŠTAS Anabaptistų tradicijoje, nėra tik matomas asmeninio tikėjimo išraiškos ženklas, tačiau ir įsipareigojimas bendruomenei bei aktyvus dalyvavimas bažnytinėje veikloje.
 Stuart Murray, Nuogas Anabaptistas

BAŽNYČIA yra sudaryta iš tų, kurie tiki Jėzų ir nori Jį sekti. Kūdikiai ir vaikai yra priimti į bažnytinę bendruomenę, tačiau nėra krikštijami iki tol, kol jie laisva valia apsisprendžia priimti šio asmeninio tikėjimo ir norios mokinystės ženklą. Anabaptistams TIKINČIOJO KRIKŠTAS nebuvo centrinis klausimas, tačiau tai buvo centrinio klausimo simbolis: ką iš tiesų reiškia būti Jėzaus sekėju ir kokių įsitikinimų bendruomenė puoselėja  tokią mokinystę? 
Stuart Murray, Nuogas Anabaptistas

Surinko ir vertė Artūras Rulinskas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema