2015-02-15

Geresnės Tėvynės paieškos

Tą pirmąjį po Kalėdų sekmadienio rytą prabudau savo galvoje girdėdamas labai aiškią melodiją ir nuolat besikartojančius dainos „Laisvė“ priedainio žodžius:   Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis,....

Kas man čia dedasi? Kodėl daina, kurią paskutinį kartą turbūt girdėjau pavasarį per vieną iš Lietuvos nepriklausomybę pažyminčių švenčių dabar mane taip užgulė ir niekaip negaliu jos iškrapštyti iš savo minčių? Štai jei būčiau prabudęs su kokia nors mintimi iš Šventojo Rašto, tai manyčiau, kad man Dievas kalbėjo. Už tai jam padėkočiau ir tą rytą kaip nors įrašyčiau ir papildyčiau jau pasiruoštą pamokslą, nes kai Dievas kalba tai jis kažką nori arba man pačiam pasakyti, arba nori, kad tai perduočiau kitam žmogui, kuriam ta žinia yra aktuali. Tačiau, ką man daryti su tokiomis eilėmis paskutinį metų sekmadienį, kai rodos Lietuvoje viskas yra ramu?

Daugelis psichologų šioje vietoje man galėtų pasakyti, kad atsidarė kažkokios durelės iš mano atminties archyvų ir tokia daina pabėgo sutrikdydama mano rytą. Tad pakaktų, kad ryte nusiprausčiau po dušu, ir gerdamas kavą papasakočiau žmonai apie tokią paskutinio sapno pabaigą ir palikčiau visa tai sau, nes tai tiesiog toks atsitiktinumas, kokių būna šimtai.
Vis dėlto, pagalvojęs nusprendžiau - nepaliksiu šios minties taip jau sau. O gal būtent Jis (galvoju apie Viešpatį) ir pradarė mano atminties archyvus, pažadino tokiais didingais žodžiais mano mintis ir sudrumstė sekmadienio ryto ramybę, kad aš galėčiau tai pat pažadinti ir daugelio kitų mintis, kuriems jau išnyko arba nyksta Tėvynės koncepcija. Gal ir netuščiai praleisiu laiką rašydamas apie Tėvynę. Justino Marcinkevičiaus eilės sujaudino E. Masytę, kad ji sukūrė neblėstančio grožio Atgimimo himną ir tas himnas yra taip „užarchyvuotas“ daugelio mintyse, kad kai kuriems net rytais nei iš šio nei iš to lauk iššoka.

Pirmiausia pradėkime nuo to kas yra Tėvynė. Kažkada yra tekę klausytis per radiją žmonių pasisakymų apie tai kas jiems yra Lietuva Tėvynė. Vieni sakė, kad tai yra miškai, laukai, ežerai ir upeliai. Kiti kalbėjo, kad tai yra juos supantys žmonės, viena religija. Dar buvo tokių, kurie paminėjo kalbos ir kultūros svarbumą. Minčių kaip ir pasisakančių žmonių buvo daug. Iš tiesų į Tėvynę galima sudėti daug ką, su žmonių jausmais ir ką jie laiko esant Tėvyne nepasiginčysi. Turiu prisipažinti, kad užduodamas sau klausimą „kas man yra Tėvynė“ ir dar netgi intensyviai galvodamas apie tai lieku sutrikęs, tiesiog negaliu atsakyti kas tai yra.

Pagalbos ieškau mūsų kalboje. Tėvas ir Tėvynė turi tą pačią šaknį ir šie žodžiai yra giminingi. Gimtinė tą pačią šaknį turi su gimda, kuri yra labai moteriškas dalykas. Rusų kalboje irgi labai panašu: „rodina“ tai gimtinė, kuri kilusi nuo žodžio gimdytoja, o kitas panašus „očestvo“ nuo žodžio tėvas. Kaip yra kitose kalbose nebesvarbu, nes jau ir to man pakanka. Tėvynė savo sąvokoje yra apie prigimtinius santykius ir mus stipriai susieja su pačiais svarbiausiais žmogaus gyvenimo santykiais, kurie yra reikalingi žmogui būti žmogumi. Nėra žmogaus neturinčio tėvo ir gimdytojų. Taip, yra našlaičių, benamių, besiblaškančiųjų tarp miestų ir šalių. Į tai kaip gyvenime atsitinka, kad vieni žmonės nepažįsta savo tėvų, neturi savo namų, nuolat gyvena svetimoje tautoje yra kalba iš kitos temos į kurią dabar nesigilinsiu. Kai viskas gyvenime vyksta darnoje ir harmonijoje žmonės  turi ir myli savo tėvus ir jie yra jų tapatybės dalis, jų dėka jie susiformuoja ir užauga visapusiškai subrendusiais žmonėmis. Vadinasi, jau iš senų laikų yra manyta, kad Tėvynė yra lygiai taip pat svarbu asmenybei kaip ir tėvai, gimtinė kaip gimdytojai. O kad mane paraliai imtų – apie tai niekada nebuvau pagalvojęs. Jeigu Tėvynė vienu metu duoda augindama ir brandindama mane, vadinasi tam tikru laikotarpiu ji ir ima iš manęs, turi lūkestį kad aš jai duosiu, aš jai patarnausiu tuo, kuo galiu ir ką moku, ir padėsiu jai duoti toliau. Jei būsiu savanaudis ir egoistas ir liksiu ėmėju, tai būsiu kaip dėlė, kaip kraugerys uodas. Jei mano giminė, jei mano karta turės tą patį supratimą – vartoti Tėvynę – tuomet paliksime ją skurdžią ir nualintą, kaip metų metais naudotą ir nudrengtą dirvą nebegalinčia išauginti net paprasto agurko. Taip, Tėvynė yra mano santykis į tai kas mane formuoja ir augina ir kuriame jaučiuosi namie. Taip, Tėvynė yra mano laukai ir kalvos, mano ežerai ir upės, mano dangus ir šaltinių gelmės, mano Baltija ir girios, mano kaimynai ir kraštiečiai, mano kalba ir kultūra, mano tikėjimas, (ne)mano krepšinis, mano šeima, mano Rūta Meilutytė ir Valdas Adamkus, mano tėvai ir proseneliai, mano cepelinai ir mano pamėgta juoda duona.

Antra, tačiau labiausiai šokiruojanti mintis mąstant apie Tėvynę, tai būtent ir yra tai kas ir sudrumstė mano sekmadieninę ramybę, tai eilės, kurios sako  - Tai uždaryk mane Tėvyne savyje.

Nuo to laiko, kai šios eilės tapo himnu prabėgo maždaug 25 metai. Daug kas pasikeitė, - sienos atsidarė, pasaulis tapo globalus, Lietuva jau Europos sąjungoje su Euro pinigu kišenėje ir daug Tėvynės vaikų gyvena svetimose šalyse. Čia verta prisiminti, kad komunizmo traumuota ir nualinta šalis kėlėsi ir griuvo ir toliau vis dar keliasi ir krenta. Vienose srityse įvyko ilgai lauktos ir džiaugsmingos permainos, - įsitvirtino demokratija, atstatyta privati nuosavybė, žmonės daugiau šypsosi ir džiaugiasi, vaikai jau gyvena geriau už savo tėvus, tačiau tuo pačiu komunizmas spėjo išperėti savo padėtus kiaušinius iš kurių išaugo trigalvis slibinas aplink save naikinantis nuskriaustą tautą alkoholizmu, smurtu ir savižudybėmis. (Trigalvio slibino koncepciją yra aprašęs psichiatras Dainius Pūras) [1]. Pagal sociologų statistiką Tėvynės vaikų ženkliai mažėja, tauta, tikrąja prasme miršta. Gyvenimas daug kam yra per sunkus ir žmonės nebenorėdami nešioti naštų, kurių galima nenešioti, ieško išėjimo durų lengvesnio ir oresnio gyvenimo link. Tėvynė nebėra miela kaip kad turėtų būti, arba miela, tačiau kurioje per sunku yra gyventi.

Pasakykit man, kaip giedoti tokį himną „Tai uždaryk mane Tėvyne savyje” ir dar su melodija lūpose kai labiau praktikuojame “atvirą” Tėvynę? Turbūt čia reikia pasigrumti su šiais terminais, ką tai galėtų reikšti uždara ar atvira tėvynė. Viena prasme atvirumas yra geriau už uždarumą. Atvirumas labiau dera prie laisvės sampratos, prie šiuolaikiškumo, prie atradimų ir naujų potyrių, naujų požiūrių. Uždarumas yra labiau suprantamas kaip pasirinkimas apsisaugoti patiriant grėsmę, išgyventas skriaudas, nenoras eiti į naujus santykius. Uždarumas daugiau asocijuojasi su nelaimingu ir nukentėjusiu žmogumi. Nesu toks žmogus, kuris galvoja, kad gerai man būtų užsidaryti namuose ir izoliuotis nuo likusiojo pasaulio.

Nemanau, kad tas šauksmas uždaryk mane Tėvynę savyje reiškia šitokį požiūrį, nes eilėse tuojau pat ir yra paaiškinta kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. Šis uždarumas yra su užbaigtumo mintimi. Mirtis viską žmoguje užbaigia ir viską uždaro, ji yra išgyvento gyvenimo kamštis. Taip pat logiška vakaro baigtis yra naktis. Jeigu eitume su uždarumo mintimis toliau, tai dviejų žmonių meilės užbaigtumas dažniausiai yra apsaugojamas santuoka, kuri yra uždara intymaus artumo institucija. Taip pat galima kalbėti apie uždarą draugų ratą, kurie saugo savo draugystę ir tame uždarume yra labai atviri vienas kitam.

Uždarumas tam tikrose žmogiškose santykių institucijose yra didelė vertybė, nes per tą uždarumą žmogus ir yra saugus, ir gali būti savimi, ir būtent atsiskleisti visame kame geriausiai, ko niekaip nepavyktų išsibarsčiusiam ir pernelyg atviram žmogui. Noriu manyti, kad uždarumas šiame himne yra labiau susijęs su išbaigtumu, nes to išbaigtumo aš, ir manau, kad visi ir ilgisi. Kančioje, varge, nesibaigiančioje kelionėje, žinojime kas esu, kur einu, ką esu gavęs ir ką duodu, būtent kaip tėvai yra artimi taip artimoje savo Tėvynėje aš randu laisvę. Iš tiesų tai nuostabus himnas, kad mes patirdami išdainuotume savo laisvę.

Vis dėlto sau (kaip nuolat pamokslaujantis pastorius) leidžiu papildyti, kad net ir Marcinkevičiaus poetiškas atspindys priimant išbaigtumą ir uždarumą Tėvynėje nėra išbaigtas apibrėžimas laisvei. Mūsų Tėvynė negali mūsų išbaigti, yra kažkas daugiau už ją.Tėvynė nėra Dievas. Tėvynė yra tai, ką kiekvienai tautai sukūrė ir davė Dievas ir kas mums padeda užaugti ir suvokti save kaip asmenis, suprasti kitus žmones panašius į mus pačius. Tas pats yra ir su santuokos institucija, kuri yra Dievo sumanyta ir duota, kad du žmonės galėtų vienas kitą saugiai mylėti, kad gimę kūdikiai augdami išmoktų visų gyvenimo vertybių, išmoktų meilės ir atsakomybės iš jau gyvenimą patyrusių tėvų ir senelių. Tėvynės ir užbaigtumo ilgesys perteikiamas ir Dievo žodyje, kuriame labai aiškiai parodoma, kad mūsų žemiškoji tėvynė yra trumpalaikis etapas, mūsų kelio dalis į tą Tikrąją, kur tikrai veržiasi kiekvieno žmogaus, net ir nemokančio to pasakyti, širdis. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. ... Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu: jis parengė jiems Miestą! Hebr 11,14.16
Štai tame Dievo mieste ir įvyksta mūsų išbaigtumas, tame mieste yra mūsų išjausta, išsvajota išgyventa Tėvynė, tame mieste ir bus patirta tikroji mūsų laisvė, dėl kurios mes esame toje nesibaigiančioje kelionėje ir ilgimės būti uždaryti savo Tėvynėje. 

Artūras Rulinskas, pastorius Laisvųjų krikščionių bažnyčia, 2015[1] http://www.balsas.lt/naujiena/175818/dainius-puras-trigalvis-slibinas-ir-jo-aukos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema