2010-03-05

Laisvųjų krikščionių bažnyčios konferencija 2010

š. m. kovo 11 d.

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29)
 
KONFERENCIJOS TIKSLAI:
- Bendrauti ir stiprinti tarpusavio ryšius; sutikti savo tikėjimo brolius ir seses, pasidalyti per metus sukaupta tikėjimo patirtimi; kelti klausimus ir kartu ieškoti atsakymų.
- Ieškoti Laisvųjų krikščionių bažnyčios tapatybės ženklų.
Nors gyvename XXI amžiaus itin aukštų technologijų pasaulyje, akivaizdu, kad vis labiau ir labiau yra pastebimos socialinės problemos. Skurde arba ties skurdo riba gyvena vis daugiau žmonių.
Europa skelbia 2010 metus kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Mes, krikščionys, pritariame kovai su egzistuojančia problema, atkreipdami dėmesį į šios negerovės šaknis – dvasinį skurdą.
Materialaus pasaulio ideologija užvaldė žmones ir skverbiasi į Bažnyčią.
Ši konferencija Evangelijos žodžiais „Štai Dievo Avinėlis...“ kviečia mus atsigręžti į Tą, kuriam rūpi fiziniame skurde gyvenantys žmonės, tačiau kartu primena, kad „pirmiausia ieškotume Dievo karalystės“.

Konferencijos vieta: Šiaulių arena (adresas ir schema, kaip atvykti).

Pradžia: 10.30 val.
Konferenciją veda Valdas Vaitkevičius, Šiaulių LKB pastorius
Pamokslauja Artūras Rulinskas, Vilniaus LKB pastorius
Konferencijos šeimininkai - Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčia
Konferencijos programa:
9.30-10.30 Registracija
10.30-12.30 Pamaldos
13.00-14.00 Pietūs (arenos kavinė, 2 aukštas, kaina 12 Lt)
14.00-15.30 Seminarai
- užsiėmimai vaikams
- užsiėmimai paaugliams ir jaunimui
15.30-16.00 Kavos petrauka
16.00-17.00 Šlovinimas. Viešpaties vakarienė. Malda.
17.00 Konferencijos pabaiga
Seminarai:
  1. Vargdienio dvasia ( Modestas Gaubas, Klaipėdos LKB pastorius).
  2. Tarnaujantis vadovas (Peter Abrams, misionierius, Vokietija).
  3. Pašaukimo sunkumai. Kviečiami šlovinimo tarnautojai. ( Arnoldas Jalianiauskas, Vilniaus LKB šlovinimo vadovas).
  4. Tikintysis ir paskutiniai laikai. Kokia mūsų LKB viltis ir vizija? ( Christoph Haegele, misionierius, LKB vyskupas).
  5. Šiuolaikinio dvasingumo iššūkis. Privatus ir individualistinis tikėjimas, laisvas religingumas vietoj religijos dogmų, misticizmas vietoj Žodžio. (Holger Lahayne, Reformatų bažnyčia).
Užsiėmimai vaikams (seminarų metu): vaikams nuo 5 iki 11 metų „Svečiuose pas eskimus“ (sugrįšime į žiemą) Veda: Lena, Gražina, Emilijus, Rūta, Rasa ir Jolanta (Šiaulių LKB).
Užsiėmimai paaugliams ir jaunimui (seminarų metu): paaugliams ir jaunimui nuo 12 iki 18 metų „Kalbėsimės spalvomis ir ... rankomis“ Veda: Solveiga (Šiaulių LKB) ir Kristina (Vilniaus LKB)
Konferencijos metu veiks Krikščioniškasis knygynas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema